Vizualinio estetinio ugdymo pradžios mokykloje veiksniai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vizualinio estetinio ugdymo pradžios mokykloje veiksniai: disertacija
Alternative Title:
Factors of visual aesthetical education in elementary school
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
128 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDarbu siekta ištirti ir teoriškai pagrįsti integruoto dailės ir darbelių dalyko turinio struktūrą, sukurti dailės ir darbelių dalyko mokymo pradinėje mokykloje modelį ir atskleisti veiksnius, sąlygojančius jo funkcionavimą praktikoje. Teorinis dailės ir darbelių dalyko modelis buvo sudarytas išstudijavus mokslinę filosofinę, psichologinę, pedagoginę ir kitą literatūrą, nagrinėjančią estetinio ir darbinio ugdymo klausimus, švietimo sistemos dokumentus, pradinės mokyklos mokomąsias programas, vadovėlius, metodinę literatūrą bei atlikus internetinių duomenų bazių šia tema sisteminę analizę. Pagrindžiant teorinį modelį buvo atlikti šie empiriniai tyrimai: konstatuojamasis tyrimas (mokinių anketinė apklausa ir testas (imtis 800 III-IV kl. mokinių)), žvalgomasis tyrimas (mokytojų apklausa (imtis 142 mokytojai)), žvalgomasis eksperimentinis tyrimas, trukęs du metus (imtis 37 I-II klasių mokiniai)). Remiantis teorinio ir empirinio tyrimo rezultatais nustatyta, kad vizualinio estetinio ugdymo pobūdį pradžios mokykloje sąlygoja šie veiksniai: • vaiko amžius, lytis, tautybė, pomėgiai, aktyvumas, motyvacija, įsivaizduojamos sėkmės priežastys; • mokytojo kvalifikacija, preferencijos, patirtis ir požiūris į estetinio ugdymo procesą; • kryptinga vaiko ir mokytojo sąveika; • dailės ir darbelių dalyko turinio tikslingumas. Sėkmingam šių veiksnių funkcionavimui įtakos turi: dailės ir darbelių dalyko tikslų struktūra, dailės ir darbelių dalyko integracija, dailės ir darbelių dalyko programos praturtinimas etninės kultūros elementais. [Iš leidinio]

ENThe paper aimed to explore and provide theoretical justification of integrated structure of content of arts and crafts subject, develop the model for the teaching of arts and crafts in elementary school and reveal factors of its practical functioning. The theoretical model of teaching arts and crafts was developed based on scientific philosophical, psychological, pedagogical and other literature, which deals with aesthetic and crafts education, documents of the education system, teaching programmes of elementary schools, textbooks, methodical literature and system analysis of Internet-based databases on the subject. Based on results of theoretical and empirical researches, a conclusion was drawn that the character of visual aesthetical education in elementary school is conditioned by the following factors: • A child’s age, gender, nationality, hobbies, activeness, motivation and imagined reasons for success; • A teacher’s qualifications, preferences, experience and opinion about aesthetical education process; • Child-teacher interaction; • Purposefulness of content of arts and crafts. Successful functioning of the factors is influenced by: structure of goals of the arts and crafts subject, integration of the arts and crafts subject, and addition of ethnic culture elements to the arts and crafts programme.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10761
Updated:
2022-02-07 20:08:55
Metrics:
Views: 38
Export: