Mokyklos estetinės ugdymo(si) aplinkos ir mokinių meninės saviraiškos sąsajos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokyklos estetinės ugdymo(si) aplinkos ir mokinių meninės saviraiškos sąsajos
Alternative Title:
Links between the aesthetic education environment of schools and pupils’ artistic self-expression
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2019, t. 42, p. 99-128
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Švedija (Sweden); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Mokiniai / School students.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje yra gana nusistovėjęs visos bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos reikalavimų „paketas“ – ugdanti, saugi, funkcionali, ergonomiška, estetiška. Straipsnyje analizuojamas mokyklos estetinės ugdymo(si) aplinkos ir mokinių meninės saviraiškos santykis. Keliamas probleminis klausimas – ar kuriant estetinę ugdymo(si) aplinką mokykloje galima ugdyti mokinių meninę saviraišką? Šio straipsnio tikslas – atskleisti mokyklos estetinės ugdymo(si) aplinkos ir mokinių meninės saviraiškos sąsajas. Straipsnyje apžvelgiami ir analizuojami Lietuvos švietimo dokumentai apie ugdymo(si) aplinkas ir Lietuvos bei užsienio autorių tyrimai apie įvairias mokyklos ugdymo(si) aplinkas, mokyklų ugdymo(si) aplinkos įtaką mokinių mokymuisi ir estetinį mokinių santykį su mokyklos ugdymo(si) aplinkomis. Išryškinamos mokyklų estetinės ugdymo(si) aplinkos ir meninės saviraiškos sąsajos. Straipsnyje aptariami Lietuvos mokyklų ugdymo(si) erdvių modernizavimo ypatumai ir galimybės. Taikant pavyzdžių apžvalgos metodą analizuojami įgyvendintų „svajonių mokyklos“ projektų pavyzdžiai Lietuvoje ir užsienyje. Apžvelgtos lietuviškos Veršvų gimnazijos pradinė mokykla Kaune (2018 m.) ir Balsių progimnazija Vilniuje (2011 m.). Užsienio mokyklų apžvalgai pasirinktos: „Wish School“ mokykla San Paule, Brazilijoje (2016) ; „We Grow“ ir „Blue School“ ikimokyklinio ir pradinių klasių ugdymo mokyklos Niujorke, JAV, (2018); „Lake Wilderness“ pradinė mokykla Vašingtone, JAV (2017); „Heart in Ikast“ tarptautinė mokykla ir multifunkcinis centras Ikaste, Danijoje (2018); „Vittra Brotorp“, „Vittra Telefonplan“, „Vittra Södermalm“ mokyklos Brotorpe, Stokholme, Sodermalme, Švedijoje (2011–2012). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Estetinė ugdymo(si) aplinka; Mokiniai; Meninė saviraiška; Sąsajos; Aesthetic educational environment; Pupils; Artistic self-expression; Links.

ENFor a child, the school is like a separate “state” in which they are fully educated and influenced by a variety of environments, including aesthetic education. The significance of the environment in which the learner lives, matures, and creates has been found to be enormous. In Lithuania, there is a well-established “package” of environmental requirements for general education schools – educating, safe, functional, ergonomic, aesthetic. This article analyzes the relationship between the aesthetic education environment of the school and pupils’ artistic expression. Is it possible to develop the artistic self-expression of pupils in schools when creating an environment for aesthetic education? And is this a problematic question? The purpose of this article is to reveal the link between the aesthetic education environment of schools and pupils’ artistic expression. The following methods were used in the article: (1) an analysis of educational documents and scientific literature and (2) a review and comparative analysis of the realized projects. The educational document analysis method was used to review and analyze Lithuanian educational documents on school education environments. The analysis of educational documents on the educational environment of schools has led to the conclusion that a great deal of attention is paid to the ergonomic, functional, and aesthetic planning of educational spaces. The aim here is to create high standards for school education. The creativity of students, as well as the contribution of artistic self-expression, are identified as important aspects in creating an aesthetic education environment. The link between the creation and development of such an environment, and the involvement of the educational process participants in the creation of such spaces are emphasized. The creation of an aesthetic education environment in schools is more associated with visual and applied art.In applying the method of scientific literature analysis, this study includes a review of research conducted by Lithuanian and foreign authors about various school education environments, the influence of school education(s) on pupils’ learning, the aesthetic relationship of pupils with school education and the aesthetic education of schools; links between environmental and artistic activity are established. This article discusses the peculiarities and possibilities of modernizing the educational spaces of Lithuanian schools. After the analysis of scientific literature on the educational environment, it was concluded that the topics of the school educational environments were relevant to Lithuanian and foreign scientists. The environmental impact of school education was proven on the basis of a multi-faceted study; the concept of an aesthetic education environment has been revealed, its significance for personality development emphasized. The conclusion is that the aesthetic educational environment of a school can influence the formation of the students’ aesthetic attitudes. The active artistic expression of pupils can be provided by educators with certain conditions for their activities, or pupils can develop joint initiatives contributing to the creation of an aesthetic education environment. After discussing the modernization of the educational spaces of Lithuanian schools, an important link was identified between the creation of educational spaces and pupils’ artistic expression. The analysis of educational documents and scientific literature scientifically substantiated the link between the aesthetic environment of a school and pupils’ artistic expression. Examples of certain “dream school” projects in Lithuania and abroad were analyzed using the sample review method. [...].An overview of implemented Lithuanian and foreign architectural examples (analogues) has revealed the connection between the aesthetic environment of a school and the artistic expression of the pupils: 1) Students are encouraged to create and participate in the creation of an aesthetic education environment through visual and applied art; 2) Music, dance, and self-expression are promoted in school spaces; 3) The community is involved in the school design process. By comparing Lithuanian and foreign (analogous) examples, it may be stated that Lithuanian schools are wellplanned and meet high standards. The interior spaces could be more colorful and playful. In the cases of foreign (analogous) countries, internal spaces are more characterized by informal seating places, vibrant and colorful furniture and walls. The corridor system is more boldly eschewed, and the concept of “classes without walls” is implemented. [From the publication]

DOI:
10.15388/ActPaed.42.7
ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/78631
Updated:
2019-09-17 09:14:37
Metrics:
Views: 56    Downloads: 23
Export: