Vaikų vizualinės raiškos raida, atsispindinti piešiant žmogų.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaikų vizualinės raiškos raida, atsispindinti piešiant žmogų
Alternative Title:
Development of children’s visual expression, reflected when drawing people
In the Journal:
Pedagogika. 2005, 77, p. 113-117
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos vaikų vizualinės raiškos fazės bei žmogaus vaizdavimo pagrindiniai bruožai. Tyrime remtasi mokslininkų išskirtomis raidos fazėmis. Pastebimas žmogaus vaizdavimo piešinyje kitimas nuo schematinio jo kūno dalių priešmokyklinio amžiaus vaikų piešiniuose iki realistiškesnių ir dinamiškesnių detalių mokyklinio amžiaus vaikų piešiniuose. Priešmokyklinio amžiaus vaikų žmogaus atvaizdai labai schematizuoti, kūnas vaizduojamas naudojant geometrines figūras. Mokyklą lankančių vaikų žmogaus kūnas piešiniuose plastiškesnis, labiau detalizuotas, žmogus dažniau vaizduojamas judesyje. Pradinių klasių mokinių vizualinė raiška apima schemų, arba schematinę, ir atsirandančio realizmo, arba pseudorealizmo, fazes. Pastebimas žmogaus vaizdavimo piešinyje kitimas nuo schematinio jo kūno dalių priešmokyklinio amžiaus vaikų piešiniuose iki realistiškesnių ir dinamiškesnių detalių mokyklinio amžiaus vaikų piešiniuose. Priešmokyklinio amžiaus vaikų žmogaus atvaizdai schematizuoti, kūnas vaizduojamas naudojant geometrines figūras; mokyklą lankančių vaikų jis plastiškesnis, labiau detalizuotas, dažniau vaizduojamas judesys. Mokant piešti, svarbu lavinti mokinių pastabumą, vaizdinę atmintį, taip pat sudaryti sąlygas vaikams įgauti praktinių piešimo įgūdžių nevaržančioje aplinkoje, būtina atsižvelgti į kiekvieno vaiko gebėjimus.Reikšminiai žodžiai: Vaikų vizualinė raiška; Vizualinės raiškos fazės; Children's visual expression; Phases of visual expression.

ENIn this article, phases of children’s visual expression and main features when depicting people are discussed. The research was based on development phases, distinguished by the scientists. Change of depiction of people in a drawing is observed from schematic body parts in drawings of pre-school children to more realistic and dynamic details in drawings of children attending school. Images of people drawn by pre-school children are more schematized; body is depicted while using geometric figures. Children attending school draw human body more plastically, in more detail; people are more often drawn in a movement. Visual expression of primary schoolchildren includes the phase of schemes (or schematic phase) and that of the emerging realism (or pseudo-realism phase). When teaching to draw, it is important to train the pupils’ observation and visual memory, and to enable the children to acquire practical drawing skills in the informal environment. It is also essential to take each child’s abilities into account.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8243
Updated:
2018-12-20 23:07:12
Metrics:
Views: 326    Downloads: 101
Export: