Mokytojų požiūris į technologinį ugdymą pradinėje mokykloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokytojų požiūris į technologinį ugdymą pradinėje mokykloje
Alternative Title:
Teachers’ Views Towards Technological Education in Primary Schools
In the Journal:
Pedagogika. 2004, 72, p. 151-154
Keywords:
LT
Kūrybiškumas / Creativity; Mokslinis ugdymas / Scientific education; Pedagogai / Pedagogues; Pradinis ugdymas / Primary education; Technologijos / Technologies; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos galimybės sukurti tokią technologinio ugdymo sistemą, kuri leistų laisvi rinktis veiklos turinį, formas, metodus kiekvienam dirbti ir kurti individualiu tempu, remiantis turimais gebėjimais. Atliktas tyrimas padėjo išsiaiškinti pradinių klasių mokytojų požiūrį į technologijų dalyką, pamokose naudojamų medžiagų įvairovę ir taikymo dažnumą, atskleidė darbo proceso organizavimo problemas, parodė, kad mokytojų požiūris į technologinį ugdymą turi įtakos moksleivių meninio ir dvasinio ugdymo kokybei. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pradinės mokyklos; Technologinis ugdymas; Kūrybingumas; Požiūris; Ugdymo procesas; Technologijos; Technological education; Primary school; Creativiti; Viewpint; Technologies; Teacher.

ENThe article examines the possibilities to create such a system of technological education which would allow choosing freely of the content, forms, and methods of activities, working and creating at individual speed and on the basis of one’s abilities. The research performed enabled to find out the attitude of primary school teachers to the subject of technologies, as well as the diversity of materials used during lessons and the frequency of their application; revealed problems in the organisation of the process of work; showed that the attitude of teachers towards technological education influences the quality of schoolchildren’s artistic and spiritual growth.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8143
Updated:
2018-12-20 23:01:16
Metrics:
Views: 29    Downloads: 6
Export: