Career models comparative analysis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Career models comparative analysis
Alternative Title:
Karjeros modelių lyginamoji analizė
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2004, Nr. 3 (38), p. 55-62
Keywords:
LT
Karjera; Karjeros modeliai; Personalas; Personalas, karjera, karjeros modeliai.
EN
Career; Career models; Personnel; Personnel, career, career models.
Summary / Abstract:

LTSocialinės ir ekonominės aplinkos transformacijos, spartūs technologijų esminiai pokyčiai, restruktūrizacijos ir globalizacijos procesai šalies ekonomikoje ir organizacijose keičia požiūrį į darbuotojo vaidmenį įmonėje. Tyrimo tikslas – atlikti teorinę karjeros modelių analizę, juos įvertinti, susisteminti bei nustatyti jų praktinio taikymo ypatumus Lietuvos įmonėse. Iki susiformuojant šiuolaikinės karjeros modeliams, ilgą laiką vyravo konservatyviosios karjeros modelis. Pagrindinis šio modelio požymis – organizacijos interesų pirmumas prieš darbuotoją. Pagrindinis šiuolaikinės karjeros bruožas yra siekis suderinti darbuotojo ir organizacijos interesus. Šiuolaikinės karjeros modeliuose mažėja organizacijos vaidmuo planuojant karjerą. Vis didesnį vaidmenį karjeros formavime vaidina patys darbuotojai. Apdorojus apklausos anketas bei išanalizavus tyrimo rezultatus, galima teigti, kad tirtoje įmonėje nėra vieningo visų darbuotojų karjeros organizavimo ir planavimo modelio – vyrauja trumpalaikės karjeros modelis. Darbuotojų karjeros prioritetai yra darbo užmokestis, kvalifikacijos kėlimo galimybės, darbo turėjimo stabilumas. Visa tai sąlygoja šalies ekonominė ir socialinė padėtis. Pažymėtinas įmonės darbuotojų mobilumas, kuris irgi atsispindi įmonės karjeros modelyje. Tai leidžia teigti, kad minėtoje įmonėje karjeros klausimams skiriama ne mažiau dėmesio negu išsivysčiusių šalių įmonėse. Tačiau atliktas tyrimas nėra reprezentatyvus: parinkta įmonė ekonominiais ir finansiniais rodikliais lenkia vidutinį įmonių lygį, todėl atlikti tyrimai neatspindi bendros šalies situacijos.

ENMore and more attention is being paid to human resourses in the contemporary society. This is conditioned by a number of environmental changes. Lithuania is characterized by distinctive surroundings. Economy restructurization, technological improvements, information society developments, organization structure changes, globalization and internalization make organizations to otherwise view the problems of the human resources. Increasing role of personnel in the organization makeshifts in standard staff development, motivation, needs satisfaction, career possibilities. Career formation could be considered the processes which integrates organization demands, interests, aims and employees aspiration. For many years an organization has taken its responsibly to care about career planning, emphasizing its interests and demands. Under the influence of contemporary changes there are formed modern organizations which nurture a contemporary career model. Such model usually follows the example of American, Japanese or European models. Career models are based on the co-ordination of personnel and organization interests. The research has shown that the investigated enterprise strives for keeping to the principles of modern career education, however, one cannot maintain that all Lithuanian organizations focus their attention on career formation. It should be noted that the career model characteristic to Lithuanian organizations has not been distinguished so far. [text from author]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41340
Updated:
2020-11-25 19:44:38
Metrics:
Views: 14    Downloads: 7
Export: