Lyčių nelygybės raiška suteikiant administracines pareigas (Vilniaus miesto švietimo institucijų atvejis)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lyčių nelygybės raiška suteikiant administracines pareigas (Vilniaus miesto švietimo institucijų atvejis)
Alternative Title:
Expression of gender inequality giving it administrative duties (case of educational institutions of Vilnius city)
Keywords:
LT
Lyčių nelygybė; Pedagogai; švietimo institucijos; Vyrai; Moterys; „stiklinės lubos"; Darbas; šeima; Karjera..
EN
Gender inequality; Pedagogues; Educational institutions; Men; women; "glass ceiling"; work; Family; And career..
Summary / Abstract:

LTNors Lietuvoje yra teisinis pamatas lyčių lygiateisiškumui (LR Konstitucija, LR moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas), tačiau moterų teisės yra pažeidžiamos, ypač darbo rinkoje. Priimant į darbą pirmenybė teikiama vyrams, jiems mokamas aukštesnis atlyginimas, vadovaujamus postus daugiausia užima vyrai. Lyčių nelygybės raišką suteikiant administracines pareigas ypač skaudžiai išgyvena švietimo institucijose dirbantys pedagogai(-ės). Švietimo įstaigose dirba 79,3 proc. moterų, tačiau dauguma šių švietimo institucijų vadovų yra vyrai. Straipsnyje, remiantis atlikto tyrimo duomenimis, aiškinamasi lyčių nelygybės raiškos suteikiant administracines pareigas kliūtys, parodoma, kaip šią nelygybę vertina švietimo institucijose dirbantys pedagogai. [Iš leidinio]

ENAlthough, in Lithuania there exists legal basis for gender equality (the Constitution of the Republic of Lithuania, Law of the Republic of Lithuania on Equal Opportunities of Women and Men) the rights of women are violated, especially in labour market. While employing the person the men are preferred, they are paid higher salary, the heads or the directors are mostly men. Expression of gender inequality giving it administrative duties is suffered especially by pedagogues working in educational institutions. In educational institutions 79.3 per cent of workers are women but the headmasters of the institutions are mostly men. On the basis of the carried out research the article reveals the hindrances of expression of gender inequality giving it administrative, it shows how pedagogues working in educational institutions evaluate this inequality. [From the publication]

ISBN:
9789955203605
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14768
Updated:
2017-03-13 09:43:06
Metrics:
Views: 6
Export: