Influence of personnel interests on formation of modern career

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Influence of personnel interests on formation of modern career
Alternative Title:
Darbuotojų interesų įtaka šiuolaikinės karjeros formavimui
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2006, Nr. 5 (50), p. 99-106
Keywords:
LT
Karjera / Career; Personalo vadyba / Personnel management.
Summary / Abstract:

LTOrganizacijoms reikalingi kompetentingi darbuotojai. Tačiau net ir aukštos kvalifikacijos darbuotojas gali neatskleisti viso savo potencialo konkrečioje veiklos srityje dėl nepakankamo suinteresuotumo. Tyrimo tikslas – įvertinti darbuotojų interesų įtaką šiuolaikinės karjeros formavimui. Atlikus tyrimą nustatyta, kad šiuolaikinės karjeros esminis požymis yra siekimas suderinti darbuotojo, organizacijos bei jos visų darbuotojų interesus. Šiuolaikinės karjeros teorija ypač akcentuoja būtinumą individo karjerą tirti per darbuotojo ir organizacijos interesų tarpusavio sąveikos derinimo mechanizmą. Analizuojant darbuotojų interesus lemiančius veiksnius, identifikuota labai didelė požiūrio „Gyvenu, kad dirbčiau“ sklaida skirtingose amžiaus grupėse. Tačiau visose tirtose amžiaus grupėse vyrauja panaši nuomonė į požiūrį „Dirbu, kad galėčiau gyventi“. Vis dėlto pusė apklausoje dalyvavusiųjų tvirtina, kad „Darbas gyvenime svarbu, tačiau tai neturi trukdyti mano asmeniniam gyvenimui“. Tyrime išsiskyrė moterys: išryškėjo, kad jos labiau nei vyrai yra suinteresuotos parodyti profesinius gebėjimus, jausti socialinį pripažinimą ir matyti savo indėlį siekiant organizacijos tikslų, į pirmą vietą iškelia galimybę dirbti lanksčiu darbo grafiku. Mokslinės literatūros analizė ir atlikti tyrimai parodė, kad darbuotojų ir organizacijos interesų derinimas bei darbuotojų interesų tenkinimas pasitelkus karjeros formavimo organizacijoje mechanizmą, yra aktuali vadybos problema ir teoriniu, ir praktiniu aspektu.Reikšminiai žodžiai: Interesų koordinavimas; Karjera; Personalo interesai; Career; Coordination of interests; Personnel interests.

ENAn increase of employees role in organization is determined by the set of changes of activity environment. Restructuring of the country's economy, perfection of technology, development of information society, changes in structure of organizations, globalization and internationalization make organizations change the attitude to the personnel. An increasing role of employee inside organization changes a standing attitude to employee's training, motivation, demand satisfaction and forces to look for the new possibilities to satisfy personnel interests. Modern career formation could be considered as complex measures that ensure coordination of interests of personnel and organization. Career integrates a set of partial possibilities of personnel interests satisfaction (motivation system, innovative methods of work organization, planning of individual career for all employees in organization, etc.). Modern organizations supporting a model of modern career are being formed under the influence of up-to-date changes. Therefore in order to realize a modern career model effectively we primarily need to research the interests of organization's personnel. The performed research showed that employees highlight the social psychological interests more than material ones.The results of the research proved that the tendencies of personnel interests in Lithuanian organizations are close to those of western countries. Judging on results of the research, appropriate measures of interests satisfaction should be applied in the enterprises. It should be noted that personnel interests profile formed during the investigation can't be considered a typical interests profile of employees of Lithuania. This requires research of a wider extent. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34018
Updated:
2018-12-17 11:54:51
Metrics:
Views: 24    Downloads: 4
Export: