Ketvirtų klasių moksleivių matematiniai gebėjimai kaip didaktinės diagnostikos objektas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ketvirtų klasių moksleivių matematiniai gebėjimai kaip didaktinės diagnostikos objektas: disertacija
Alternative Title:
Mathematical abilities of the pupils of the 4th forms as the object of didactical diagnostics
Publication Data:
Šiauliai, 2002.
Pages:
189 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Šiaulių universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTŠiuo metu yra išryškėję šiuolaikines pasaulines matematinio švietimo tendencijas atitinkantys matematikos mokymo prioritetai ir tikslai, parengta bendrojo lavinimo mokyklos matematikos bendroji programa ir bendrojo išsilavinimo standartai, atlikta lietuviškos mokyklos matematikos didaktikos istorinės kaitos analizė, parengti ryškiau į vaiką orientuoti matematikos vadovėliai, rengiami tarptautinius standartus atitinkantys matematikos egzaminai bei nauji ugdymo planai. Tačiau iki šiol mūsų šalyje dar nėra parengta testų pradinėms klasėms, kurie atitiktų visus testų teorijoje keliamus reikalavimus, kuriuos apibūdina užsienio šalių ir lietuvių mokslininkai. Lietuvai šis tyrimas buvo bene pirmasis bandymas visapusiškai išanalizuoti matematinio švietimo padėtį tarptautiniame kontekste. Iškelta problema – ketvirtos klasės mokinių matematinių gebėjimų testo sudarymo modelis. Tyrimo objektas – Lietuvos pradinių klasių moksleivių matematiniai gebėjimai; tikslas – atskleisti metodologines, teorines ir empirines prielaidas, būtinas ir pakankamas siekiant įdiegti pradines klases baigiančių moksleivių matematinių gebėjimų savikontrolės standartizuotą ir patikimą diagnostinę priemonę. Mokslinį išvadų naujumą sudaro tai, kad teoriškai ir praktiškai pagrindžiama ketvirtokų matematinių gebėjimų diagnozavimo sistema, paremta šiuolaikine psichometrine koncepcija. Tai pirmasis Lietuvoje didaktinės diagnostikos problemos mokslinis sprendimas, o pasaulinėje praktikoje – vienas iš didaktino testo rengimui skirtų darbų, atliktų panaudojus šiuolaikinį probabilistinį psichodiagnostinį modelį.

ENAt present, priorities and objectives of teaching mathematics that comply with the world tendencies of mathematical education are clear, general programme of mathematics for general education school and standards of general education are devised, the analysis of historical change of mathematical didactics of Lithuanian school is made, student-oriented textbooks in mathematics are prepared, examinations in mathematics and new plans of education that comply with international standards are under preparation. This investigation was the first attempt to analyse in depth the situation of mathematical education within the international context. The problem raised is devising the model of a test of mathematical abilities of the pupils of the fourth form. The object of the investigation is the mathematical abilities of pupils of primary Lithuanian schools; the aim is to reveal methodological, theoretical and empirical preconditions necessary and sufficient to introduce a standardised and reliable diagnostic means of self-control of mathematical abilities of pupils finishing primary schools. The innovation of scientific conclusions is the fact that the system of diagnosing mathematical abilities of the fourth-form pupils theoretically and practically substantiated is based on the modern psychometric conception. This is the first scientific solution of the problem of didactical diagnostics in Lithuania, and one of the works devoted to the preparation of a didactical test in world practice, which was performed by means of the modern probabilistic psychodiagnostical model.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10551
Updated:
2022-02-07 20:08:34
Metrics:
Views: 46
Export: