Skaitymo diagnostika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skaitymo diagnostika
Alternative Title:
Reading diagnostics
In the Journal:
Žmogus kalbos erdvėje. 2013, 7, p. 629-635
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiama skaitymo diagnostikos esmė, jos reikšmė bei apibendrinama skaitymo diagnostikos patirtis Lietuvoje. Atskleidžiama skaitymo diagnostikos svarba nuo pat pradinės mokyklos pakopos nustatant šalies mokinių skaitymo pasiekimus ugdymo turinio realizavimą glaudžiai siejant su patikima informacija apie ugdymo kokybę, jo rezultatus visuose lygmenyse. Aptariami du tarptautiniai – PIRLS ir PISA – tyrimai, nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimai nuo jų pradžios (2002 metų, skaitymo diagnostikos aspektu, bei Ugdymo plėtotės centro projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“ metu sukurtos standartizuotos programos ir tyrimo instrumentai testai). Straipsnyje keliami skaitymo diagnostikos probleminiai klausimai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Diagnostika; Skaitymas; Skaitymo gebėjimai; Standartizuoti testai; Standartizuotos programos; Diagnostics; Reading; Reading skills; Reading skils; Standardized programs; Standardized tests; Standartized programs; Standartized tests.

ENThe article discusses the essence and the importance of reading diagnostics and generalizes its experience in Lithuania. It reveals the significance of reading diagnostics from the primary school level in determining pupils’ reading achievements and linking the implementation of curriculum with reliable information about the quality of education and its results in various levels. In addition to the results of two international studies – PIRLS and PISA, the results of national studies on pupils’ achievements from their beginning in 2002 (in the aspect of reading diagnostics and standardized programs and tests which were developed by the project “The development of standardized tools for the assessment and self-assessment of pupils’ achievements in secondary schools” implemented by the Education Development Centre) are discussed in the article. Problematic issues of reading diagnostics are also raised in the article. [From the publication]

ISBN:
9786094592096
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58951
Updated:
2021-02-04 11:44:04
Metrics:
Views: 48    Downloads: 18
Export: