Statistikos elementai lietuviškuose ir vokiškuose pradinės mokyklos matematikos vadovėliuose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Statistikos elementai lietuviškuose ir vokiškuose pradinės mokyklos matematikos vadovėliuose
Alternative Title:
Elements of statistics in the context of the mathematics schoolbooks at lithuanian and german primary schools
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 65, p. 121-128
Keywords:
LT
Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Mokslinis ugdymas / Scientific education; Pradinis ugdymas / Primary education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTSiekiant atlikti lyginamąją Lietuvos ir Vokietijos IV klasės matematikos vadovėlių analizę, išsamiau analizuojant uždavinių su statistikos elementais pasiskirstymą, numatyti šie tyrimo uždaviniai: atlikti Lietuvos ir Vokietijos matematikos vadovėlių užduočių klasifikaciją pagal turinio kategorijas; atlikti Lietuvos ir Vokietijos matematikos vadovėlių statistikos užduočių klasifikaciją pagal komunikacijos gebėjimų ugdymo kategorijas; atlikti Lietuvos ir Vokietijos vadovėlių užduočių klasifikaciją pagal problemų sprendimo kategorijas; išryškinti užduočių su statistikos elementais vietą vadovėliuose. Analizė išryškino, kad nagrinėjamų vadovėlių uždavinių sistemos skiriasi pagal turinio kategorijas. Vokiškuose vadovėliuose daugiau dėmesio skiriama skaičiavimo uždaviniams, lietuviškuose vadovėliuose – taikymo (problemų sprendimų) uždaviniams. Nagrinėjamuose vadovėliuose skirtingai pasiskirsto realaus turinio ir matematinio modelio uždaviniai. Tai leidžia teigti, kad, mokant vaikus matematikos pagal nagrinėtus vadovėlius (sprendžiant uždavinius), skiriamas skirtingas dėmesys vaikų sociokultūrinei integracijai. Lietuviškuose vadovėliuose vyrauja probleminiai realaus turinio uždaviniai. Vadovėliuose pateiktų statistikos užduočių, kurias atliekant reikia pateikti informaciją diagrama, piešiniu, piktograma, matematiniu tekstu, pasiskirstymas nelabai skiriasi. Lietuviškuose vadovėliuose daugiau dėmesio skiriama uždaviniams, kuriuose informacija perteikiama piešiniu, brėžiniu, diagrama, matematiniu tekstu.Reikšminiai žodžiai: Statistika; Matematikos vadovėliai; Pradinės mokyklos; Statistics; Mathematics textbooks; Primary schools.

ENFulfilling tasks of statistics at primary schools belonging to Lithuanian mainstream schools does not have a long history. It is said in the program guide "Program at schools of general education" that pupils must know how to collect information, systematise and present it in the form of column graphs and histographs, and find necessary data in a table as well as to interpret, get acquainted with object classification, a diverse degree of event probability as well as information basis. In this research, we tried to determine statistics skills in the fourth school year. This article presents a comparative point of view of the classification of Lithuanian and German schoolbooks according to the contents, training of communication skills, and categories of solving problems. The point of attention is the distribution of statistic elements. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551; 1434-8748
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31685
Updated:
2018-12-17 11:13:36
Metrics:
Views: 42    Downloads: 8
Export: