Jaunųjų krepšininkų varžybinių psichologinių įgūdžių lygio kaita dėl ugdymo programos poveikio

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunųjų krepšininkų varžybinių psichologinių įgūdžių lygio kaita dėl ugdymo programos poveikio
Alternative Title:
Evolution of competition-related psychological skills among youth basketball players under the influence of training program
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2006, Nr. 2 (44), p. 31-36
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Krepšinis; Ugdymo programa; Varžybiniai psichologiniai įgūdžiai; Basketball; Competition-related psychological skills; Training program.
Keywords:
LT
Kūno kultūra ir sportas / Physical training and sports; Ugdymas / Education; Kūno kultūra / Physical training.
Summary / Abstract:

LTMokslinė problema yra ta, kad dar stokojama žinių, kaip psichologinio rengimo programos padeda stiprinti jaunųjų krepšininkų varžybinius psichologinius įgūdžius. Mūsų darbo tikslas - atskleisti jaunųjų krepšininkų varžybinių psichologinių įgūdžių lygio kaitą dėl ugdymo programos poveikio. Keliama prielaida, kad po ugdymo programos jaunųjų krepšininkų vadybinių psichologinių įgūdžių lygis yra aukštesnis. Apklausai pasirinktas modifikuotas varžybinių psichologinių įgūdžių klausimynas (Šniras, 2005). Šis klausimynas buvo modifikuotas atlikus žvalgomuosius tyrimus V. Chomičiaus krepšinio sporto mokykloje. Buvo tiriami tokie jaunųjų krepšininkų įgūdžiai: sugebėjimas stiprinti varžybinę motyvaciją, sugebėjimas stabilizuoti emocinę būseną, pasitikėjimas savimi, sugebėjimas numatyti ir bendrauti. Ugdomajam eksperimentui, naudojantis atsitiktinės serijinės atrankos principu, sudaryta eksperimentinė 26 jaunųjų krepšininkų grupė ir kontrolinė 28 jaunųjų krepšininkų grupė (iš viso 54 tiriamieji). Abi tiriamąsias grupes sudarė Kauno miesto V. Chomičiaus krepšinio mokyklos jaunieji krepšininkai, gimę 1991 m. Nustatyta, kad įgūdžių ugdymo programa lėmė aukštesnį varžybinių psichologinių įgūdžių lygį. Pakartotinis tyrimas po įgūdžių ugdymo programos parodė, kad smarkiai pakito tik eksperimentinės grupės jaunųjų krepšininkų šių varžybinių psichologinių įgūdžių: sugebėjimo stiprinti savo varžybinę motyvaciją (p<0,05), sugebėjimo pasitikėti savimi (p<0,01), sugebėjimo stabilizuoti emocinę būseną (p<0,01), sugebėjimo bendrauti (p<0,01), sugebėjimo numatyti (p<0,001), lygis. To negalima pasakyti apie kontrolinę grupę: kontrolinės grupės duomenys po eksperimento, lyginant su pradiniais rezultatais, mažai pakito (p>0,05).[...]. [Iš leidinio]

ENThe scientific problem lays in the lack of knowledge in how psychological preparation programmes help to improve young basketball players’ psychological skills during matches. The aim of our work is to show the change of the level of young basketball players’ psychological skills due to the impact of education programme. The assumption is that after the education programme the level of young basketball players’ psychological skills will be higher. A modified questionnaire for the psychological skills during matches (Šniras, 2005) was chosen for the interviews. The questionnaire has been modified after a pilot study in V. Chomočius basketball school. The following skills of the young players were studied: an ability to strengthen motivation for the matches, ability to stabilize emotional status, self-confidence, anticipation and communication. For this educational experiment (using accidental serial collection principle) an experimental group of 26 young basketball players and control group of 28 young basketball players was formed (in total – 54 participants). All the participants of the experiment were from Kaunas V. Chomočius basketball school born in 1991. It was determined that skills development programme influenced better psychological skills during matches. An additional experiment after the skills development programme has shown that a change in psychological skills during matches was seen in the experimental group: an ability to strengthen motivation for the matches (p<0,05), ability to stabilize emotional status(p<0,01), self-confidence (p<0,01), anticipation (p<0,001) and communication (p<0,01). The same could not be said about the control group: control group‘s data after experiment compared to primary results changed very slightly (p>0,05).

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41699
Updated:
2022-11-07 15:44:21
Metrics:
Views: 21    Downloads: 1
Export: