Pradinių klasių mokytojų požiūris į matematikos dalyką kaip kūrybingos asmenybės ugdymo instrumentą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pradinių klasių mokytojų požiūris į matematikos dalyką kaip kūrybingos asmenybės ugdymo instrumentą
Alternative Title:
Primary school teachers' attitude towards mathematics as an instrument of developing creative personality
In the Journal:
Pedagogika. 2005, 80, p. 114-119
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas pradinių klasių mokytojų požiūris į matematikos dalyką kaip instrumentą mokinių kūrybiškumui ugdyti. Aptariamos mokytojų įžvelgtos mokinių kūrybiškumo ugdymo galimybės per matematikos pamokas. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad pradinių klasių mokytojai mano, kad matematikos dalykas gali būti traktuojamas kaip kūrybingos asmenybės ugdymo instrumentas. Tiriamieji pabrėžia, kad mokytojo taikomos mokymo technologijos lemia, ar kūrybiškumo ugdymas sėkmingai vyks per matematikos pamoką. Pažymima, kad ypač svarbu pasirinkti jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų psichsocialinius ypatumus atitinkančias vaizdines priemones. Nustatyta, jog pradinėse klasėse dirbantys mokytojai kūrybiškumo ugdymą sieja daugiau su moksleivio mokymosi veiklos saviorganizacija, o ne su jų pažintinės veiklos peichinių procesų ypatumais. Be to, tyrimas parodė, kad pradinėje mokykloje matematikos mokymo procese nėra tikslingai naudojama problemų paieškos, jų formulavimo bei sprendimo technologija, o labiau akcentuojamas meninės kūrybos elementų taikymas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Primary shool teachers' attitude; Lesson of mathematics; Developing creative personality; Decission of problems.

ENThe article analyzes attitudes of primary school teachers towards Mathematics as an instrument for promoting pupils’ creativity. The article discusses opportunities for cultivating pupils’ creative skills through math classes, spotted by teachers. The results of the research have demonstrated that primary school teachers think that Mathematics can be interpreted as an instrument for promoting creative personality. Respondents emphasizes that teaching techniques employed by a teacher determine whether creative skills are promoted in math class. The author notes that it is especially important to choose visual tools corresponding to specific psychosocial features of younger school age children. It is established that teachers working in primary school are more likely to link promotion of creativity to self-arrangement of pupil’s learning activities, rather than to specific psychological features of their cognitive activities. Besides, the research has demonstrated that, at primary school, the process of teaching mathematics does not explicitly employ the technique of identifying, formulating and solving problems, but rather emphasize application of artistic creative elements.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5844
Updated:
2018-12-17 11:39:25
Metrics:
Views: 34    Downloads: 10
Export: