Impact of factors related to the educational reform in Lithuania on the change of students' mathematics achievements

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Impact of factors related to the educational reform in Lithuania on the change of students' mathematics achievements
Alternative Title:
Lietuvos švietimo reformos veiksniai, darantys įtaką mokinių matematikos pasiekimų kaitai
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2007, Nr. 2 (56), p. 14-25
Keywords:
LT
Matematikos pasiekimai; Matematiniai pasiekimai; Mokykla; Švietimo reforma.
EN
Educational reform; Mathematics achievements; School.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatoma Lietuvos pagrindinės mokyklos mokinių matematikos pasiekimų kaita per 1995 – 2003 metus ir analizuojamos šios kaitos priežastys. Analizuojami Lietuvos 8 klasės mokinių matematinio raštingumo rezultatai. Per nagrinėjamą laikotarpį Lietuvos 8 klasės mokinių matematikos rezultatai pagerėjo statistiškai reikšmingai ir geriausiai iš visų tris kartus tyrime dalyvavusių šalių. Labiausiai pagerėjo statistikos ir tikimybių bei skaičių ir skaičiavimų sričių rezultatai. Mokinių skirtingų matematikos turinio sričių rezultatai (nuo 1995 iki 2003 metų) tapo labiau tarpusavyje panašūs (kitaip nei 1995 metais, kai skirtingų matematikos turinio sričių rezultatai buvo labai nevienodi – aukščiausi rezultatai buvo geometrijos, algebros, žemiausi – matavimų, skaičių ir skaičiavimų, statistikos ir tikimybių). Per nagrinėjamą 8 metų laikotarpį 9 proc. sumažėjo mokinių, nepasiekusių žemiausio tarptautinio pasiekimų lygmens. Analizuojant veiksnius, kurie galėjo daryti įtaką Lietuvos aštuntos klasės mokinių matematinio raštingumo pasiekimų kaitai, galima teigti, kad ši kaita susijusi su reformos metu išleistomis naujomis bendrosiomis programomis, išsilavinimo standartais, matematikos vadovėliais, naujai suformuluotais matematikos mokymo(si) tikslais, kurie rėmėsi TIMSS tyrimo „dvasia“, indikatoriais. Lietuvos mokinių matematinio raštingumo pasiekimų kaitos negalima (arba labai sudėtinga) paaiškinti mokinių socioedukacinės namų aplinkos kaita.

ENThis article deals with the change in the mathematics achievement of basic school students from 1995 to 2003 in Lithuania. The analysis draws on the data from TIMSS 1995, 1999 and 2003. The TIMSS cycles and the scaling methodology used for calculating the scores provide opportunity for participating countries not only to compare their results with the results from other countries, but also to track the changes in their students' achievement across the years. This facility is of particular importance to countries experiencing considerable changes in their education undergone a considerable educational reform since the early 1990s. Participation in the aforementioned three TIMSS cycles provided Lithuania with a reliable means of measuring the impact of reform as it related to the mathematics achievement of students in Grade 8 of the basic school. The analysis described in this article involved content analysis and classical statistical investigation (the main statistical software used was SPSS 12.0). [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20090
Updated:
2018-12-17 12:06:53
Metrics:
Views: 77    Downloads: 4
Export: