Change in mathematical achievement in the light of educational reform in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Change in mathematical achievement in the light of educational reform in Lithuania
In the Book:
Second IEA international research conference: proceedings of the IRC-2006. Wellington: International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), 2007. P. 71-82
Keywords:
LT
Mokslinis ugdymas / Scientific education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatoma Lietuvos pagrindinės mokyklos mokinių matematikos pasiekimų kaita per 1995 – 2003 metus ir analizuojamos šios kaitos priežastys. Paskutinį šimtmetį įvairiose šalyse švietimo sistemos reformos tapo įprastu reiškiniu. Daug mokslininkų nagrinėja tų reformų įtaką ugdymo procesui ir pasiektiems mokymo(si) rezultatams. Mokslinės literatūros analizė parodė, kad dalis mokslininkų sutinka, kad reformos duoda apčiuopiamų rezultatų, dalis teigia, kad reformos paprastai laukiamų rezultatų neatneša ir mokinių pasiekimams įtakos neturi, dar kita dalis teigia, kad, nors reformos gali duoti apčiuopiamų rezultatų, tačiau tie rezultatai dažnai būna laikini – reformų rezultatus galima palyginti su normalaus pasiskirstymo kreive (pakyla ir paskui vėl nusileidžia). Straipsnyje analizuojami Lietuvos 8 klasės mokinių matematinio raštingumo rezultatai. 1995 metų imtis yra 2547 mokiniai, 1999 m. – 2361, 2003 m. – 5737. Analizuojant veiksnius, kurie galėjo daryti įtaką Lietuvos aštuntos klasės mokinių matematinio raštingumo pasiekimų kaitai, galima teigti, kad ši kaita susijusi su reformos metu išleistomis naujomis bendrosiomis programomis, išsilavinimo standartais, matematikos vadovėliais, naujai suformuluotais matematikos mokymo(si) tikslais, kurie rėmėsi TIMSS tyrimo „dvasia“, indikatoriais. Lietuvos mokinių matematinio raštingumo pasiekimų kaitos negalima (arba labai sudėtinga) paaiškinti mokinių socioedukacinės namų aplinkos kaita.Reikšminiai žodžiai: Matematinių pasiekimų kaita; Mokymosi sistemos reforma; TIMSS; TIMSS, matematiniai pasiekimai, Lietuvos švietimo reforma; Change in mathematical achievement; Educational reform; TIMSS; TIMSS, mathematical achievement, educational reform in Lithuania.

ENThis paper considers change in the mathematics achievement of basic school students from 1995 to 2003 in Lithuania. The analysis draws on data from TIMSS 1995, 1999, and 2003. The TIMSS cycles and the scaling methodology used for calculating the scores provide opportunity for participating countries not only to compare their results with results from other countries, but also to track the changes in their students' achievement across the years. This facility is of particular importance to countries experiencing considerable changes in their education systems. Lithuania is one such country, as it has undergone considerable educational reform since the early 1990s. Participation in the aforementioned three TIMSS cycles provided Lithuania with a reliable means of measuring the impact of reform as it related to the mathematics achievement of students in Grade 8 of the basic school. The analysis described in this paper involved content analysis and classical statistical investigation. (The main statistical software used was SPSS 12.0.). [text from author]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34182
Updated:
2016-10-08 16:45:14
Metrics:
Views: 20
Export: