Anglų kalbos mokytojų studijų reflektyvioji praktika - aukštojo mokslo paradigmos virsmo ir jo raiškos įgalinimo veiksnys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Anglų kalbos mokytojų studijų reflektyvioji praktika - aukštojo mokslo paradigmos virsmo ir jo raiškos įgalinimo veiksnys
Alternative Title:
Reflective study practice of prospective EFL teachers as an empowering factor for the shift in the paradigm of higher education
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2003, Nr. 2 (39), p. 61-69
Keywords:
LT
Nenurodyta; Reflektyvioji anglų kalbos mokytojų praktika; Ugdymo paradigmų virsmas.
EN
No produce; Reflexive practice of English teachers, shift of education paradigms.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje gvildenami reflektyviosios anglų kalbos mokytojų praktikos ypatumai ir realizavimo galimybės aukštojo mokslo paradigmos virsmo iš Mokymo į mokymąsi kontekste. Straipsnio tikslas – atskleisti ir pagrįsti reflektyvios studijų praktikos, kaip Paradigmos virsmą ir jo raišką įgalinančio veiksnio, būtinybę, siekiant kokybiškai naujo, t.y. teorijos ir Praktikos sinteze (praxis) pagrįsto studijų proceso. Naudojantis įvairių autorių teoriniais teiginiais bei empiriniais straipsnio autorės veiklos tyrimų rezultatais, atskleidžiama refleksija paremtų studijų specifika, išryškinami virsmo iš tradicinio į reflektyviai mąstantį studentą privalumai ir problemos. Išvados: 1. Tradicinės mokymo paradigmos virsmas į alternatyviąją mokymosi yra laipsniško, dialektinio perėjimo nuo bihevioristinių, kognityvinių aukštojo mokslo teorijų prie holistinių, refleksija, veiklos tyrimais, praktikos ir teorijos sinteze {'praxis') pagrįstų aukštojo mokslo teorijų pasekmė. 2. Reflektyvioji studijų praktika padeda įveikti stereotipinį teorijos ir praktikos santykį, t.y. teorija yra traktuojama kaip informacijos šaltinis, padedantis išspręsti praktinėje veikloje iškilusias problemas, o ne kaip praktinės veiklos determinantas, primetantis jai savo teorinius principus ir sprendimo būdus. 3. Anglų kalbos mokytojų studijų reflektyvioji praktika (t.y. 'praxis' realizavimas studijų praktiniame etape) yra aukštojo mokslo paradigmos virsmo ir jo raiškos įgalinimo veiksnys.

ENThe article deals with special features of reflective practise by the teacher of English and its implementation opportunities as the paradigm of higher education is being transformed from teaching to learning. The objective of the article is to reveal and support the need for reflective study practise in terms of factor facilitating transformation and expression of a paradigm, in order to accomplish new quality-wise study process, i.e. one based on synthesis (praxis) of theory and practise. The paper relies on theoretical statements by numerous authors and empiric results of studies by the author, and presents special features of reflection-based studies and highlights advantages and issues connected to transformation from student of traditional way of thinking to reflective student. Conclusions: 1. Transformation of traditional teaching paradigm to alternative learning one is a consequence of a gradual, dialectic shift from behaviouristic, cognitive theories of higher education to holistic theories of higher education, based on reflection, activity studies and synthesis (praxis) of practise and theory. 2. Reflective study practise helps tackling stereotypical relation of theory and practise, i.e. theory is regarded as source of information, helping to deal with practical issues and not as determining force for practical activities, imposing theoretical principles and solutions. 3. Reflective practise (i.e. praxis implemented in practical studies) by studies of teachers of English allows for transformation and expression of higher education paradigm.

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31679
Updated:
2018-12-17 11:13:34
Metrics:
Views: 72
Export: