Lietuvos žydai : prarasto pasaulio aidas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos žydai: prarasto pasaulio aidas
Editors:
  • Plasseraud, Yves, sudarymas [com]
  • Minczeles, Henri, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Baltos lankos, [2000].
Pages:
309 p
Series:
Atviros Lietuvos knyga : ALK
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Žinia iš sunaikinto pasaulio / Yves Plasseraud — Vilnius / Mošė Kulbakas — Katastrofa / Yves Plasseraud — Įvairiatautė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūra, 1251-1772 / Ugnė Karvelis — Litvakiško judaizmo laimės ir nelaimės / Yues Plasseraud — Kasdieninis miestas ir štetlas / Odile Suganas — Susprogdintos mozaikos plytelės: pasikalbėjimas su Yves'u Plasseraud, Dalia Epštein, Rachele Margolis, Rachele Kostanian ir Ciie Žiburkiene — Pasaulietiškumas ir religija: mokyklų peizažas — Ariel Sion — Tapatybė ir revoliucija / Henri Minczeles — Litvakija - sionizmo dirva / Alain Dieckhoff — Su jidiš kalba širdyje: pokalbis su Icchoku Niborskiu — Beviltiška kova / Dov Levin — Meilė Talmudui / Chaim Vital Drezdner — Vilniaus Gaonas (1720-1798) / Jean-François Malthéte — Emmanuelis Lévinas (1906-1995) / Hugues Jean de Dianoux — Grupinis jaunų poetų portretas / Rachel Ertel — Nuo Vilniaus iki Monparnaso / Suzanne Pourchier — Sakmė apie paskutinius litvakus / Philo Bregstein — Pabaigos žodis: pertraukta gyvenimo tėkmė ir tęstinumas / Henri Minczeles — Sudie / Avrom Suckever — Rinktinė bibliografija — Žodynėlis — Apie autorius — Iliustracijų šaltiniai.
Keywords:
LT
Nusikaltimai žmogiškumui / Crime against humanity; Sionizmas / Zionism; Žydai / Jews.
Other Editions:
Lituanie juive, 1918-1940
Summary / Abstract:

LTKnygoje įvairių autorių atsiminimais apie Lietuvos žydiją buvo mėginta išryškinti įvairius žydų genijaus pavidalus, susiformavusius į rytus nuo Vidurio Europos. Knygos tikslas - atvaizduoti žydų bendriją, amžių sandūroje turėjusią per pusantro milijono žmonių. Kiek įmanoma buvo vengta banalių pasenusio ir bukolinio folklorizmo nuolaužų, jaudinančių šagališkų prisiminimų, literatūrinių samprotavimų, įklimpstančių neišbrendamoje nostalgijoje. Deklaruojama, kad norėta atskleisti, kokia marga, turtinga, prieštaringa buvo ta daugiaklodė ir įvairiapusė bendruomenė, kurią nacistai ir jų bendrininkai nubloškė į nebūtį. Sudarytojai kreipėsi į skirtingos religinės ir politinės orientacijos specialistus, kad šie įvertintų, kiek leidžia jų kompetencija ir pasaulėjauta, aškenazių arealo kultūrinę erdvę, kurią pavadino Litvakija; įvertintų ne pagal meno menui principą, bet aprašydami litvakų specifiką bendrų žydų ypatumų fone, išryškindami ir unikalius, ir visuotinius jų bruožus. Siekta aprašyti pasienio žemėse (baltų, baltarusių ir iš dalies lenkų valdose) gimusius žydus, suvienytus bendro likimo, bendro gyvenimo skirtingų etnosų, įvairių religijų ir daugialypės kultūros aplinkoje, kuri juos formavo, kurią jie patys keitė, peržengdami politines sienas ir supindami skirtingų civilizacijų bruožus. Laikui bėgant konfliktai susilpnėjo, skirtumai žymiai sušvelnėjo. Nebeliko ankstesnio griežtumo. Šiandieniniai Lietuvos žydai jau ne visai tokie, kaip gyvenusieji kadaise. Tačiau, nepaisant nutrauktos kartų sekos, litvakų dvasia išliko gyva.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos žydų bendruomenė; Holokaustas; Litvakai; Sionizmas; Vilniaus Gaonas; Emanuelis Levinas (Emmanuel Levinas).

ENThe collection of memories of various authors about Jewish people of Lithuanian aimed to highlight various images of Jewish geniuses developed East from the Central Europe. The objective of the book is to represent Jewish community, which involved more than 1.5 million of people, in a junction of centuries. By all means, it aimed to avoid residues of banal, archaic, and bucolic folklorism; pathetic memories; and literary assumptions sunk in impracticable nostalgia. It declared the aim to disclose the variety, the richness, and the contrast of this multilayer and multisided community that was thrown to the non-existence by naci and their companions. The creators of the book addressed to the specialists of various religious and political orientations with a request to evaluate cultural environment of Ashkenazi area, which they called Litvakia, in a boundaries of their competence and world-view, differently than on the basis of art-to-art principle, i.e. describing the specifics of Litvaks in a context of general particularities of Jewish people with a focus on their unique and general characteristics. The book aimed to describe Jewish people born in places close to the state borders (in territories of the Balts, Byelorussians, and Poles) who were united by experiencing similar fortune and living in the environment of different ethnos, religion, and culture that formed them and was changed by them in a way of interlacing features of different civilisations notwithstanding political boundaries. In a course of time, conflicts decreased and the differences became minor. Previous stringency was lost. Contemporary Jewish people of Lithuania are not the same as previous. But, the spirit of Litvaks remained alive notwithstanding the interruption of the sequence of generations.

ISBN:
9955000163
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9908
Updated:
2021-01-04 20:42:47
Metrics:
Views: 58
Export: