Jewish culture in the first half of the 20th century in Vilnius. Participant or recluse?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Jewish culture in the first half of the 20th century in Vilnius. Participant or recluse?
In the Journal:
Istorija [History]. 2021, Nr. 122, p. 30-47
Keywords:
LT
20 amžius. 1918-1940; Žydai / Jews.
EN
yiddish culture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje mėginama atsakyti į klausimą, ar XX a. pirmojoje pusėje Vilniaus žydų kultūra buvo uždara kultūrinė erdvė, ar integrali miesto kultūros dalis. Tyrimas atliktas analizuojant archyvinius dokumentus ir periodinę spaudą lietuvių, jidiš ir lenkų kalbomis. Straipsnyje vertinami du įsitraukimo į kultūrą aspektai: aktyvus dalyvavimas (kūrėjai) ir vartojimas (publika). Periodinės spaudos ir dokumentų analizė leidžia teigti, kad žydų kūrėjų dalyvavimo miesto kultūroje matomumas skirtingose meno srityse skyrėsi: žydai dailininkai ir muzikai buvo matomi ir vertinami ne tik žydiškos publikos, o teatras ir literatūra jidiš kalba buvo pastebimi labai fragmentiškai. [Iš leidinio]

ENThis study attempts to find out whether during the first half of the 20th century in Vilnius Jewish culture was a separate cultural space or an integral part of the city’s cultural scene. The research is based on analysis of documents and periodical press in Lithuanian, Yiddish, and Polish. The article evaluates two aspects of participation in cultural life: active participation (artists) and consuming (the public). Analysis of the periodical press and archival documents allows to claim that involvement of Jewish artists differed in different types of culture: Jewish artists and musicians were visible and valued by the non-Jewish public, whereas Yiddish theatre and literature were noticed very sporadically. [From the publication]

DOI:
10.15823/istorija.2021.122.2
ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/97021
Updated:
2022-11-08 15:54:04
Metrics:
Views: 3    Downloads: 2
Export: