Par priekšējas rindas patskaņu [i], [i] lietošanu lietuviešu Dienvidaukštaišu izloksnēs

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Latvių kalba / Latvian
Title:
Par priekšējas rindas patskaņu [i], [i] lietošanu lietuviešu Dienvidaukštaišu izloksnēs
Alternative Title:
The Use of frontal vowels [i], [i.] in South Lithuanian sub-dialects
In the Journal:
Valoda - .... Valoda dažādu kultūru kontekstā [Language. Language in Various Cultural Contexts]. 2005, P. 47-52
Keywords:
LT
Aukštaičiai / Aukštaitian dialect; Kalbos garsai. Abėcėlė / Speech sounds. Alphabet; Slavų kalbos / Slavic languages; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama viena iš svarbiausių pietų aukštaičių šnektų fonetikos ypatybių –priebalsių veliarizacija ir su susiję kokybiniai fonemų /i/, /i./ alofonų pokyčiai. Instrumentiniais tyrimais nustatyta, kad alofonai [ı], [ı.] yra priešakesni nei [ы], [ы.]. Jie vartojami po: a) pučiamųjų priebalsių [š], [ž] ir sonantų [l], [r]; b) afrikatų [c] ir [þ]. Rečiau šie alofonai tariami po priebalsių [z], [č], [d] ir [t]. Po kitų priebalsių vartojami alofonai [i], [i.]. Ši fonetinė ypatybė būdinga ne visiems pietų aukštaičiams. Alofonai [ı] ir [ı.] dažniau vartojami tik vakarinėse ir pietinėse šnektose (pavyzdžiui, apie Kučiūnus, Veisiejus, Kapčiamiestį, Ašašninkus, Dubičius), kitur (pavyzdžiui, apie Simną, Miroslavą, Alytų, Daugus) reti arba visai nefunkcionuoja. Be to, jų dažnumas priklauso ir nuo pateikėjo. Manoma, priebalsių veliarizacija ir fonemų /i/, /i./ alofonų užpakalėjimas atsirado dėl slavų kalbų įtakos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pietų aukštaičiai; Priešakinės eilės balsis; Depalatalizacija; Priebalsiai; Southern aukštaitian; Front vowel; Depalatalization; Consonant.

ENThe article discusses one of the key phonetic features of Southern aukštaičiai (highlanders) sub-dialects – velarization of consonants and related changes of qualitative phonemes /i/, /i./ changes of allophones. Instrumental research has established that allophones [ı], [ı.] are more frontal than [ы], [ы.]. They are used after: a) wind consonants [š], [ž] and sonants [l], [r]; b) affricates [c] and [þ]. More seldom, these allophones are pronounced after consonants [z], [č], [d] and [t]. After other consonants one uses allophones [i], [i.]. This phonetic feature is not characteristic for all South Highlanders. Allophones [ı] and [ı.] are more frequently used only in Western and Southern sub-dialects (for example, around Kučiūnai, Veisiejai, Kapčiamiestis, Ašašninkai, and Dubičiai), elsewhere (for example, around Simnas, Miroslavas, Alytus, Daugai) they are rare or altogether non-existent. Besides, their frequency depends on a person delivering them. It is believed that velarization of consonants and phonemes /i/, /i./ shift of allophones to the back appeared due to influence of Slavic languages.

ISBN:
9984142736
ISSN:
1691-6042
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9882
Updated:
2013-04-28 17:02:44
Metrics:
Views: 18
Export: