Bendruomeninio ugdymo metodai ir principai: užsienio šalių mokslininkų požiūris

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendruomeninio ugdymo metodai ir principai: užsienio šalių mokslininkų požiūris
Alternative Title:
Methods and Principles of Community Education: The Foreign Scientists’ View
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2002, Nr. 2 (7), p. 67-74
Keywords:
LT
Mokslininkai / Scientists; Socialinis ugdymas / Social education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami užsienio šalių mokslininkų darbai apie bendruomeninį ugdymą, jo realizavimo metodus bei principus. Bendruomeninio ugdymo metodai ir principai skiriami remiantis Vakarų ir Rytų Europos mokslininkų Pourtois, Desmet, Nimal (1999), Cerna (1998), Kazmierczak (1994) ir kt. teoriniais darbais, teigiančiais, jog bet kurios rūšies netekties atveju (darbo praradimo, artimo žmogaus mirties, migracijos iš vienos šalies į kitą ir t. t.) individas turi įgyti naujų profesijos kompetencijų, padedančių jam įsitvirtinti socialinėje erdvėje ir pasijausti pilnaverčiu visuomenės nariu. Didelį vaidmenį įgalinant žmogų, kuris dėl įvairių socialinio, ekonominio, psichologinio pobūdžio netekčių tapo socialiai atskirtas, tarptautinėje praktikoje vaidina nevyriausybinės organizacijos – bendruomenės centrai, kurių veiklos analizė ir moksliniai tyrimai sudarė prielaidas atskleisti bendruomeninio ugdymo metodus ir veiklos principus. Straipsnyje pateikti bendruomeninio ugdymo metodai ir veiklos principai sudaro teorines individo socialinio įgalinimo ugdymo bendruomenėje prielaidas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bendruomeninis ugdymas; Metodai; Principai; Mokslininkai; Požiūris; Užsienio šalys.

ENThe article analyses the works by foreign scientists on community education, its methods and principles. Community education methods and principles are distinguished on the basis of the theoretical works of Western and Eastern European scientists Pourtois, Desmet, Nimal (1999), Cerna (1998), Kazmierczak (1994) etc. that claim that in case of any kind of loss (loss of employment, family loss, migration from one country to another, etc.), an individual has to acquire new occupational competences that help him/her establish in the social sphere and feel a fully-fledged member of the society. A significant role in enabling people who were socially excluded due to various social, economic or psychological losses is played by non-governmental organisations – community centres, the analysis and the scientific study of which helped revealing the methods and the principles of community education. The educational methods and the principles of activities presented in the article form the theoretical preconditions for the individual’s social empowerment by means of community education.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9876
Updated:
2018-12-20 22:55:39
Metrics:
Views: 87    Downloads: 19
Export: