Socialiai aktyvios aplinkos kūrimas: socialinio pedagogo veikla, stiprinant mokyklos ir vietos bendruomenės ryšius

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialiai aktyvios aplinkos kūrimas: socialinio pedagogo veikla, stiprinant mokyklos ir vietos bendruomenės ryšius
Alternative Title:
Establishing socially active environment: activities of social pedagogue in strengthening interrelationship between school and local community
In the Journal:
Keywords:
LT
Socialinis ugdymas / Social education; Specialusis ugdymas / Special education.
Summary / Abstract:

LTAutorės pristato ir analizuoja bendruomenės sampratų spektrą, apibūdina bendruomenės tyrimo kriterijus. Straipsnyje ypač akcentuojama „bendruomenės“ sąvokos turinio įvairovė, išryškintas socialinio pedagogo sociokultūrinės veiklos reikšmingumas bendradarbiaujant su vietos bendruomene. Remiantis literatūros analize bei empirinio tyrimo rezultatais, nagrinėjama socialinio pedagogo veikla mokykloje ir vietos bendruomenėje, nustatytos pagrindinės problemos, trukdančios stiprinti ryšius (informacijos stoka, per menkas pačios mokyklos bendruomenės aktyvumas, vietos bendruomenės narių nesidomėjimas mokyklos reikalais, žinių ir gebėjimų dalyvauti bendroje veikloje trūkumas, įvairūs nesutarimai tarp mokyklos ir vietos bendruomenės narių). Tyrimo analizės pagrindu suformuluotos išvados. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bendruomenė; Ryšiai; Socialiniai santykiai; Socialinis pedagogas; Sociokultrinė veikla; Sociokultūrinis darbas; Activity; Community; Social pedagogue; Social relations; Sociocultural; Sociocultural activity.

ENThe sociocultural context for education in the Community of Užupis is analyzed in the article. The authors' discussions on the role of social pedagogue in strengthening relations between school and local communities are based on analyses of research literature and empirical data. The data were collected by questioning students from Petras Vileišis Basic School and Užupis gymnasium (150 respondents) as well as their parents (150 respondents). The major aim of the empirical research was to investigate students' and parents' opinions on possibilities of social pedagogues to strengthen interrelationship between schools and Užupis local community. On the bases of the data analysis the authors draw some conclusions on these possibilities. One of the most important conclusions was made about positive attitude of respondents towards activities of social pedagogues having wide range possibilities to strengthen relations, to establish socially active environment for members of the community. The conclusions were drawn on the basis of the data analysis about activities of social pedagogue and the main obstacles for strengthening interrelationship between school and local community: lack of information on the activities, passiveness of school community, cooperative knowledge and skills, ect. [text from author]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38615
Updated:
2018-09-26 15:56:45
Metrics:
Views: 25
Export: