The university role in community developmen : responding to challenges of globalisation

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The university role in community developmen: responding to challenges of globalisation
In the Journal:
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama bendruomenės raida globaliniame pasaulyje. Remiantis JAV, Vakarų Europos ir Lietuvos mokslininkų darbais, įvairiapusiškai aptariama bendruomenės samprata, analizuojama bendruomenės raida. Keliamas klausimas, kokį vaidmenį turi atlikti šiuolaikinis universitetas, bendruomenei vystantis globalizacijos keliamų iššūkių kontekste. Autorių teigimu, šiuolaikinėje žinių ir informacijos visuomenėje, prisidėdamas prie bendruomenės raidos, universitetas greta kitų savo funkcijų turi atlikti ir kitus svarbius vaidmenis: ugdytojo (vykdant įvairias studijų programas, vedant tęstinius kursus, seminarus ir kt.), tyrėjo (atliekant bendruomenės tyrimus), iniciatoriaus (inicijuojant naujas idėjas). Straipsnyje aptariamas Kauno Technologijos universiteto dalyvavimas bendruomenės raidoje ir švietime, universiteto atliekami ugdytojo, tyrėjo ir iniciatoriaus vaidmenys vykdant įvairius projektus ir atliekant bendruomenės tyrimus.

ENThe paper focuses on community development in the global world. Referring to the work of the American, West European and Lithuanian researchers, the notions of community and community development, as well as the university mission and role in community development in response to the challenges of globalisation are discussed. To support the theoretical discussion, the paper ends with a case study about the participation of one of the largest Lithuanian universities, Kaunas University of Technology in community development. [From the publication]

ISSN:
0007-0637
Related Publications:
Bendruomeninio ugdymo metodai ir principai: užsienio šalių mokslininkų požiūris / Irena Leliūgienė, Viktorija Baršauskienė. Specialusis ugdymas. 2002, Nr. 2 (7), p. 67-74.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9877
Updated:
2020-07-28 20:26:25
Metrics:
Views: 17    Downloads: 1
Export: