Mokymosi aplinkos kūrimas vidurinės ir aukštosios mokyklos kontekste

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokymosi aplinkos kūrimas vidurinės ir aukštosios mokyklos kontekste
Alternative Title:
Creation of a learning environment in the context of higher education institutions and the school
In the Book:
Aukštasis mokslas: diagnozės ir prognozės. Kaunas: Technologija, 2003. P. 246-256
Summary / Abstract:

LTŠiandieninis pasaulis kinta labai greitai. Kaita – vienas esminių postmodernios visuomenės bruožų, keičiasi ugdymo samprata: vystosi mokymosi per visą gyvenimą, tęstinio, grįžtamojo ugdymo idėjos, kuriomis grindžiamas žinių visuomenės edukacinių poreikių tenkinimas. Mokykla skatina peržiūrėti savo paskirtį bei veiklos formas. Ji turi atsisakyti tradicinio informacijos perteikimo, o sudaryti sąlygas individui, turinčiam savąjį tikslą ir idėją, savarankiškai ieškoti informacijos. Dauguma autorių apibūdina mokymosi aplinką, jos komponentus, rūšis, akcentuoja mokymosi aplinkos įtaką mokymosi procesui. Mokymosi aplinka svarbi buvo ir anksčiau, tačiau dabar skiriasi požiūris į mokymą – mokymas kinta į mokymąsi. Tad iškyla problema – kaip ugdytojas galėtų kurti mokymosi aplinką. Šio tyrimo tikslas – išanalizuoti mokymosi aplinkos kūrimą vidurinės ir aukštosios mokyklos kontekste.Reikšminiai žodžiai.

ENThe world changes very quickly. Constant changes are one of the main characteristics of the postmodern society. The understanding of teaching changes as well: the ideas of lifelong learning, continuous and revert learning that form the basis for meeting education needs of the society, are developed. (Jucevičienė, 1997, p. 12). Thus, school is also encouraged to review its purposes and forms of activities. The school should move away from the traditional conveyance of information and to provide an individual the opportunity to look for information independently. The approach to teaching changes from teaching to learning. Thus, it is important to determine the way an educator should develop favourable learning environment. The aim of the present research is to analyse the development of learning environment in the context of secondary and higher education schools.

ISBN:
9955-09-650-0
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9536
Updated:
2013-04-28 16:58:58
Metrics:
Views: 21
Export: