Čiurlionis ir pasaulis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Čiurlionis ir pasaulis
Editors:
Jastrumskytė, Salomėja, redaktorius, sudarymas [com, edt]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019.
Pages:
655 p
Series:
Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai = Aesthetics and philosophy of art studies; 6
Notes:
Bibliografija prie straipsnių ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė. Preface — Pirma dalis. PASAULĖVOKOS. Čiurlionio universalizmas: menų sąveikos paieškos ir žalsvų tonų metafizika / Antanas Andrijauskas — Modern Philosophy and Čiurlionis / Algis Mickūnas — Čiurlionis: A "Happy Misfortune". Re-charming the World in the Post-Modern Era / Charles Ridoux — Regėti anapus vaizdo ir atvaizdo: Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ir platoniškoji anamnezė / Naglis Kardelis — Neoplatonizmo filosofijos atbalsiai Viačeslavo Ivanovo straipsnyje „Čiurlionis ir menų sintezės problema" / Rasius Makselis — M.K. Čiurlionis; ir kita erdvė / Viktorija Daujotytė — Sensorinis aukščio atvaizdas. Sinestezinė regos ir lytėjimo dermė M.K. Čiurlionio kūryboje / Salomėja Jastrumskytė — Antra dalis. VISUMOS. M.K. Čiurlionio muzikos modernybė kultūrinės parataksės idėjos kontekste / 168 Gražina Daunoravičienė — Sonatos istorija / Vytautas Landsbergis — Reflections on some Procedures of Variation in Čiurlionis's Music / Daniele Buccio — Sekundos intervalo sonorizmas tyrinėjant lietuvių etnomuziką, M.K. Čiurlionio ir XX a. kompozitorių kūrinius / 220 Rimantas Janeliauskas — M.K. Čiurlionis ir C.G. Jungas: sinchroniškieji kontekstai / Jūratė Landsbergytė-Becher — A Bird and a Tree: Mythopoetic Insight into the Construct of Lost Paradise in the Human Thinking. The Lithuanian Variant of this Phenomenon in M.K. Čiurlionis' Opus / Wiesna Mond-Kozlowska — Čiurlioniškumas ir individualaus muzikinio stiliaus tapsmo kontekstai / Dalia Micevičiūtė — Typology of the Myth-Making by M.K. Čiurlionis in the Context of Spiritual Searches in the Era of the Late 19th and Early 20th Centuries / Natalya Bartosh —Trečia dalis. SĄSAJOS. Čiurlionio dailės muzikalumo ir liaudies tekstilės ornamentikos tradicijos paralelės / Vytautas Tumėnas — Čiurlionio vidinio pasaulio erdvių atspindžiai qi filosofinės kategorijos veidrodyje / Julius Vaitkevičius — Yun estetikos sklaida tradicinėje kinų peizažo ir Čiurlionio tapyboje: už formų slypinti bekraštė erdvė / Sun Min — Parallels between Nordic Art and the Art of M.K. Čiurlionis at the Turn of the 20th Century / Christine Marstrad — Garso ir vaizdo ryšiai kaip vertimas M.K. Čiurlionio ir jo amžininkų (W. Kandinsky'io, A. Skriabino, A.W. Rimingtono) kūryboje: lyginamoji analizė / Vygintas Orlovas — The Concept of the Sea in the Works of M.K. Čiurlionis and Rimsky-Korsakov and its Influence on Čiurlionis'Unfinished Opera "Jūratė" / Yumiko Nunokawa — Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ir Adomo Galdiko peizažinės tapybos stilistiniai virsmai / Ieva Kuzminskaitė-Staigienė — Federico Garcia Lorca (1898-1936): A Spanish Artist at the Time of Čiurlionis / Jose Luis Palacios Garoz — Ketvirta dalis. VIETOVAIZDŽIAI. M.K. Čiurlionio lankytos vietos Vilniuje: tarp istorinės tiesos ir mito / Nida Gaidauskienė — Lietuviška tonacija Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūryboje / Rasa Andriušytė-Zukienė — M.K. Čiurlionio chorinė muzika XX a. pradžios Vilniaus kultūros panoramoje / Rimantas Astrauskas — Sesers Valerijos rūpestis Čiurlionio kūrybiniu palikimu / Milda Mildažytė-Kulikauskienė — Kas nutiks Čiurlioniui? Ideologinės manipuliacijos 1950-ais Dailininkų sąjungoje vykusiame aptarime „Dėl M.K. Čiurlionio kūrybinio palikimo įvertinimo" / Pillė Veljataga —Penkta dalis. ATVERTYS. Neregimybės įakivaizdinimas ir simbolinė perspektyva M.K. Čiurlionio tapyboje / Stasys Mostauskis — Polemiški pamąstymai apie Čiurlionio meninės kūrybos proceso ypatumus / Giedrius Kuprevičius — Čiurlionio muzika: urteksto siekiamybė / Darius Kučinskas — M.K. Čiurlionio muzikos panaudojimo teatre ypatumai / Antanas Kučinskas — The Musicality of Literary Texts of M.K. Čiurlionis's "Žodžio kūryba" / Rūta Brūzgienė — Teksto ir vaizdo dialogas A. Nykos-Niliūno „Čiurlionio gyvenimo etiuduose" / Neringa Butnoriūtė — Peculiar Reception of Paintings by M.K. Čiurlionis and the "Baltic Text" / Nina Panina — Summaries. Santraukos — Apie autorius. About the Authors — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Dailininkai; Menininkai; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTŠi knyga, pasirodanti kaip šeštasis serijos „Estetika ir meno filosofijos tyrinėjimai“ tomas - tai bandymas pasemti iš dosnios versmės ir pateikti skaitytojui šiandieninį Čiurlionio recepcijos pasaulėjūtį, kuriame tampa įmanomos įvairiausios teorinės ir metodologinės prieigos, įžvalgos ir pajautos. Rinkinį sudaro penkios dalys lakoniškais vienažodžiais pavadinimais, kuriais palengva laiptuojamas Čiurlionio patyrimas nuo abstraktaus, universalaus, kosminio link asmeniško, intymaus, savastingo pačiam tyrėjui, kurių nemaža dalis yra įvairių sričių menininkai. Šiose įsivaizduojamose pakopose žvelgdami nuo Čiurlionio lyg nuo aukšto bokšto leidžiamės į slėnį, į kasdienę minties ir būties vietą, kurioje bet koks patyrimas rezonuoja su žmogaus ir pasaulio dvyniškumu. Tai lyg nepaliaujamai besitęsiąs daugiabalsis polilogas, centruojamas unikalios Čiurlionio asmenybės.M.K. Čiurlionio tyrimai pastaruosius pora dešimtmečių tampa vis gilesni ir išsamesni, inspiruojami vis stipresnės ir drąsesnės mokslinės vaizduotės. Lygiagrečiai intensyvėjanti Čiurlionio kūrybos sklaida reikalauja šios didžio kūrėjo mąstymo ir kūrybinės raidos pažinimo, jo reikšmės Europos ir pasaulinio meno kontekste gilesnio suvokimo. Naujas intensyvus Čiurlionio kūrybos analizės ir jos teorinės sklaidos etapas yra dar visai neseniai prasidėjęs. Lyginant su ankstesniais, prieš keletą dešimtmečių vykusiais, Čiurlionio kūrybos tyrimais, dabar matomas ryškiau akcentuotas analitinis pradas, taip pat visiškai naujos prieigos prie Čiurlionio kūrybos, apimančios kontekstinį jo matymą Vakarų kultūroje ir įtraukiančios naujausius dabartinės humanistikos pasiekimus. Daugelis rinkinio straipsnių yra simptominiai, rodantys būsimas Čiurlionio kūrybos tyrinėjimų sritis, problemines analizių linijas, įvairių disciplinų sandūras. Šiuo rinkiniu siekiama parodyti, jog Čiurlionio kūrybos tyrimas gali pasiekti tokį sistemiškumo ir daugialypumo lygmenį, koks yra būdingas daugelio iškilių modernizmo ir kitų epochų kūrėjų tyrimų atvejams. Tai naujas žingsnis čiurlionistikoje, (gavusioje tarptautinį matmenį, rodantis kumuliatyvų ir pažangų tokių tyrimų pobūdį. [Iš Įvado]

ENThis book, appearing as the sixth volume in the series "Aesthetics and Exploration of the Philosophy of Art", is an attempt to breathe in the source of generosity and present the reader with a modern worldview on perception on Čiurlionis, in which a variety of theoretical and methodological approaches, insights and sensations become possible. The collection consists of five parts with laconic, one-word titles that gradually phase in Čiurlionis’ experience from abstract, universal and cosmic to personal, intimate and unique to the researcher, many of whom are artists working in various fields. Stepping over these imaginary stages, looking down from Čiurlionis like from a tall tower, we descend into the valley, into the daily place of thought and being, where any experience resonates with the twinship of a man and the world. It resides like an endlessly multi-voiced polylogue centred on Čiurlionis’unique personality. [From the Preface]

ISBN:
9786098231168
Parts:
Related Publications:
Lietuviškoji kultūrinė tapatybė atlydžio laikotarpiu: dailės nacionalinio savitumo samprata ir dailė gyvenamajai aplinkai / Pillė Veljataga. Sovijus. Tarpdalykiniai kultūros tyrimai. 2021, t. 9, Nr. 2, p. 121-133.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/95857
Updated:
2022-07-18 13:51:01
Metrics:
Views: 17
Export: