Prekės ženklo valdymas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prekės ženklo valdymas
Publication Data:
Kaunas : Technologija, 2006.
Pages:
199 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Rinka. Rinkodara / Market. Marketing; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTVadovėlis "Prekės ženklo valdymas" - mėginimas glaustai, nuosekliai bei kompleksiškai atskleisti svarbiausius prekės ženklo (PŽ) valdymo klausimus. Leidinyje prekės ženklas nagrinėjamas nuosekliai, pradedant nuo PŽ elementų, kūrimo aspektų, apžvelgiant teisinius klausimus. Vadovėlis susideda iš šešių dalių: prekės ženklo samprata, prekės ženklo kūrimo sprendimai, prekės ženklo apsaugos teisiniai klausimai, prekės ženklo vertė, prekės ženklo vystymas ir valdymas, globalus prekės ženklas. Aptariamas prekės ženklo vertės klausimas, nagrinėjami vystymo ir valdymo klausimai, parodoma globalaus prekės ženklo specifika. Leidinys, nagrinėjantis prekės ženklą, t. y. nuo elementaraus prekės ženklo, kaip produkto identifikavimo esmės, iki prekės ženklo, kaip valdymo proceso (kūrimo ir vystymo bei teisinės apsaugos), leidžia susidaryti tiek teorinį, tiek praktinį prekės ženklo valdymo problemų ratą, svarbų kiekvienai įmonei, sprendžiant produktų valdymo rinkoje klausimus. Šiame vadovėlyje derinami teoriniai ir praktiniai prekės ženklo valdymo klausimai, parodoma prekės ženklo valdymo ypatumai ES rėmuose, ypač PŽ registracijos požiūriu. Knygoje pateikiama tiek užsienio, tiek lietuviškų prekės ženklo situacijų, kūrimo bei valdymo pavyzdžių. Situacijos parengtos remiantis spaudoje, internete bei įvairioje mokslinėje literatūroje publikuotais pavyzdžiais. Didelis dėmesys skirtas prekės ženklo valdymo praktiniams sprendimams. Vadovėlis skirtas studijuojantiems vadybos ir verslo administravimo programas, įmonių specialistams, reklamos bei juridinėms agentūroms, organizacijoms, kurias domina prekės ženklo valdymas.Reikšminiai žodžiai: Prekės ženklas; Vayba; žinios; Maket production; Management; Knowledge.

ENThe coursebook “Prekės ženklo valdymas” [“Brand Management”] is an attempt to briefly, consistently and comprehensively reveal the main issues of brand management. The brand is consistently analysed in the publication starting from brand elements, brand creation aspects and the review of legal issues. The coursebook consists of six parts covering the brand concept, brand creation solutions, legal issues of brand protection, the brand value, brand development and management, the global brand. The issues of the brand value, its development and management are discussed, the peculiarities of the global brand are shown. The publication, analysing the brand from a basic brand as the core of product identification to a brand as a management process (creation and development, as well as legal protection), enables to establish the circle of problems of theoretical and practical brand management, which is important for any enterprise in solving the issues of product management in the market. Theoretical and practical issues of brand management are combined in this coursebook, the peculiarities of brand management are shown within the framework of the EU, in terms of brand registration in particular. Situations of foreign and Lithuanian brands, their creation and management examples are provided in the book. Situations were prepared based on the examples published in press, online and various scientific resources. Much attention is paid to practical solutions of brand management. The coursebook is intended for management and business administration programme students, enterprise specialists, advertising and legal firms, organisations interested in brand management.

ISBN:
9955250143
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9521
Updated:
2017-06-21 15:49:04
Metrics:
Views: 260
Export: