Prekės ženklo asociacijos: "Utenos trikotažo" klientų nuomonių analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prekės ženklo asociacijos: "Utenos trikotažo" klientų nuomonių analizė
Alternative Title:
Brand associations: "Utenos trikotažas" customer opinion analysis
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2007, Nr. 3 (14), p. 207-216
Keywords:
LT
Prekės ženklas; Prekės ženklo asociacija; Prekės ženklo asociacijos, Prekės ženklo įvaizdis; Prekės ženklo įvaizdis.
EN
Brand name; Brand name, contiguity of brand name, image of brand name; Contiguity of brand name; Image of brand name.
Summary / Abstract:

LTŠiandien jau daugeliui įmonių prekės ženklas yra svarbiausias jų turtas. Prekės ženklas padeda sukurti specifinį įvaizdį ar asociacijas, kurios leidžia tam tikrai vartotojų grupei atpažinti, įsidėmėti prekės ženklą. Straipsnio tikslas – išanalizuoti „Utenos trikotažo“ prekinio ženklo asociacijas vartotojų nuomonių aspektu. Straipsnyje remiantis moksline literatūra išanalizuoti svarbiausi prekės ženklo įvaizdžio parametrai: prekės ženklo pozicionavimas, prekės ženklo identiteto kūrimas, prekės ženklo valdymas, prekės ženklo vertė, aptarti pagrindiniai prekės ženklo vertės elementai. Remiantis tyrimo rezultatais galima teigti, kad respondentams kylančios „Utenos trikotažo“ prekės ženklo asociacijos sąlyginai yra palankios ir teigiamos. Analizuojamos įmonės prekės ženklas kaip prekė pirkėjų sąmonėje siejamas su patraukliu apatiniu trikotažu. „Utenos trikotažo“ prekės ženklas kaip organizacija kelia vartotojams teigiamas asociacijas, susijusias su patikima, žinoma ir perspektyvia įmone. Prekės ženklas kaip asmuo respondentams asocijuojasi teigiamai, pabrėždamas prekės ženklo eleganciją, jaunatviškumą, spalvingumą, madingumą. Pagal demografines charakteristikas „Utenos trikotažo“ prekės ženklas lemia skirtingus asociacijų rinkinius ir jų palankumą. Prekės ženklo asociacijos palankesnės vidutinio amžiaus vartotojų grupėje. Prekės ženklo „Utenos trikotažo“ vardas kelia teigiamas, palankias asociacijas vartotojų pasąmonėje ir kuria prestižinės ir aukštos kokybės įmonės įvaizdį.

ENToday for most companies a trademark is their primary asset. A trade mark helps creating specific image or associations, which enable a certain group of consumers to recognize and to take a note of the trademark. The purpose of the article is to analyze the associations of Utenos trikotažas trademark from the consumer opinion point of view. With reference to scientific literature, the article covers the analysis of key parameters of trademark’s image: trademark positioning, creation of trademark identity, trademark management, trademark value, as well as the discussion of key elements of trademark value. With reference to research results it could be stated that the associations of Utenos trikotažas trademark that the respondents have are relatively favorable and positive. Trademark of the company under review, as a commodity, in the buyers’ conscience is associated with attractive underwear. Utenos trikotažas trademark, as an organization, has positive associations related to a reliable, famous, and viable company. As concerning the trademark, as a person, the respondents have positive associations, emphasizing the elegance, youthfulness, flamboyance, and cool approach of the trademark. According to demographic characteristics, Utenos trikotažas trademark determines different sets of associations and their acceptance. Trademark associations are more favorable among middle-aged consumers. Utenos trikotažas trademark has positive and favorable associations in the consumers’ subliminal mind and creates an image of a prestigious and sterling company.

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39042
Updated:
2018-12-17 12:08:52
Metrics:
Views: 29    Downloads: 22
Export: