Socialinė atmintis ir šiuolaikinė lietuvių tautinė tapatybė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinė atmintis ir šiuolaikinė lietuvių tautinė tapatybė
Alternative Title:
Social memory and contemporary Lithuanian national identity
In the Journal:
Lietuvos etnologija. 2008, 8 (17), p. 31-55
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Socialinė atmintis; Tapatybė; Social memory; Identity.
Keywords:
LT
Atmintis / Memory; Tapatybė. Tapatumas. Identitetas / Identity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami empirinio tyrimo, atlikto vykdant VDU Socialinės antropologijos centro projektą, duomenys Tyrimu siekta nustatyti, kaip, konstruojant individualaus lygmens šiuolaikinę lietuvių tapatybę, naudojama socialinė atmintis. Tyrimas atliktas taikant kokybinius ir kiekybinius tyrimo metodus. Nustatyta didelė dabarties nepriklausomybes atkūrimo įvykių kolektyvinės atminties svarba įvairių socialinių ir etninių grupių lietuviškai tapatybei, ypač emociniams jos aspektams. Ši tendencija, kaip ir XX a. nepriklausomybės laikotarpių simbolių svarbos didėjimas populiariosiose tautos istorijos mitų interpretacijose, rodo didelę šiuolaikiškai interpretuotų tautinės valstybės vertybių svarbą lietuvių tapatybei Didėjant individualaus tapatybės subjekto aktyvumui, tautiniai mitai, konstruojant tapatybę, naudojami individualiai ir selektyviai, jie desakralizuojami ir vertinami kritiškai. [Iš leidinio]

ENThe article discusses empirical data of research carried out during the execution of the project of Centre for Social Anthropology of VMU. The aim of the research was to determine how social memory is used during the construction of modern Lithuanian identity of an individual level. The research was carried out by using qualitative and quantitative research methods. High importance of collective memory for restoration of current events of independence for Lithuanian identity of various social and ethnic groups, particularly its emotional aspects. This trend, as the growth of importance of symbols of independence period in the twentieth century in the most popular interpretations of history myths of the nation show a great significance of modern nation-state interpretation of values for the Lithuanian identity. Increase of activity of individual identity, national myths, constructing identity, are used individually and selectively, they desacralized and taken critically.

ISSN:
1392-4028
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16963
Updated:
2018-12-20 23:17:34
Metrics:
Views: 74    Downloads: 23
Export: