Piliečių inovacinė kultūra

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Piliečių inovacinė kultūra
Alternative Title:
Citizens' innovative culture
Publication Data:
Kaunas : Technologija, 2007.
Pages:
100 p
Series:
Žinių ir besimokančios visuomenės link
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Utena; Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinė visuomenė išgyvena intensyvius ir įvairius technologinius, politinius, socialinius bei kultūrinius pokyčius, kurie dažniausiai yra lydimi inovacijų. Tačiau inovacijos - tai kompleksiškas socialinis procesas, o jame svarbiausias veiksnys - žmogiškasis potencialas. Pirmojoje studijos dalyje išryškinama inovacinės kultūros samprata, pagrindžiama inovacinės kultūros sandara bei atskleidžiama vieno iš inovacinės kultūros struktūrinio elemento -inovacinės veiklos - sandara bei santykis su kūrybiškumu, kūrybine veikla ir novatoriškumu. Antrojoje dalyje pristatomi piliečių bei atskiros jų grupės - pedagogų - inovacinės kultūros raiškos tyrimų rezultatai. Tyrimai rėmėsi šiuolaikine inovacine koncepcija, akcentuojančia kaip svarbiausią veiksnį inovaciniame procese žmogiškąjį potencialą ir jo kūrybiškumo skatinimą; adaptyvumo-novatoriškumo teorija, akcentuojančia inovacijų diegimo proceso sėkmės kontekste asmenybės adaptyvumo ir novatoriškumo svarbą; inovacinės antreprenerystės kultūros koncepcija, sujungiančia ekonomines, menines bei socialines veiklas kaip koherentines žmogiškojo kūrybiškumo spektro dalis bei akcentuojančia novatoriškumo ir antrepreneriškumo prielaida ne tik intensyvėjančią konkurenciją, bet platesnes socialines ištakas; Rogers individų nuostatų įtakos inovacijoms priimti ir diegti modeliu. Piliečių inovacinės kultūros žvalgomasis tyrimas- apklausa raštu - buvo atliktas Kaune, Utenoje ir Šiauliuose. Trečioji studijos dalis skirta piliečių inovacinės kultūros vystymo gairėms nustatyti. Tai atliekama trijuose lygmenyse: nacionalinės inovacijų sistemos, miesto ir organizacijos.Reikšminiai žodžiai: Inovacinė kultūra; Kultūros vystymas; Organizacija; Pilietinė visuomenė; Inovative culture; Development of culture; Organization; Civic society.

ENInnovative culture in the macro Level Covers the culture of the country, region or separate sphere; in the micro Level it covers the culture of organization, individual as a Professional and/or any other person positive towards innovations. Individual's innovative culture is expression of values, attitudes, behaviour norms and rules, even the way of thinking. It manifests itself by individual's creativity, entrepreneurship, innovativeness in innovative activity. Individual's innovative culture consists of the general characteristics: risk tolerance, positive attitude towards permanent learning, openness to innovations and changes, personal vision and criteria of creativity (positive self-assessment, independent, innovative, not adaptive behaviour, etc.); criteria of entrepreneurship (orientation towards the use of possibilities, clear motivation of activity, capital and resource management capacities, etc.); criteria of innovativeness (openness to criticism, empathy, ability to ignore dogmas, etc.). The presence of these characteristics or their lack determines how much an individual, a citizen is positive to innovations and innovative activity.

ISBN:
995525162X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9388
Updated:
2013-04-28 16:57:25
Metrics:
Views: 64
Export: