Naujos sporto šakos virsmo startuoliu galimybės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naujos sporto šakos virsmo startuoliu galimybės
In the Journal:
Keywords:
LT
Inovacija; Nauja sporto šaka; Organizacija; Potencialas; Startuolis.
EN
Innovation; New sport; Organization; Potential; Sport; Start up; Starter.
Summary / Abstract:

LTNuo 1999 metais beveik 800.000 žmonių dirba sporto Europoje, o per pastaruosius dešimt metų, skaičius išaugo 60%. "Sportas" apima daug pramonės ir paslaugų sektorių ir yra augimo potencialo erdvė visų dydžių įmonėms. Sektorius yra santykinai naujas, ir paprastai yra laikomas ankstyvuoju naujų idėjų ir inovacijų įsisavintoju. Kaip pastebima straipsnyje, nacionalinių ir tarptautinių interesų lygmenyje, inovacijos aktualios ir viešame sektoriuje, naujų sporto šakų atžvilgiu. Inovacijos neatsiranda iš nieko, naujos idėjos atsiranda iš senų ir patikrintų tiesų. Dažnai išradimo naujumas, palyginus su visu tuo, su kuo jis susijęs, yra tik tarsi lašelis vandenyne. Dažniausiai inovacija tik mažas patobulinimas. Naujų sporto šakų, kaip inovacijų, ir organizacijų susikūrimo startuolių pagrindu galimybės yra menkai atskleistos, kas padėtų atrasti gaires kitiems sporto antrepreneriams vystyti savo idėjas. Tikslas - nustatyti naujų sporto šakų sukūrimo startuolio pagrindu galimybes. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros šaltinių analizė, sisteminimas ir apibendrinimas. Tyrimas atliktas teoriniu pagrindu. Inovacija tai individų ar kompanijų sukurta ar patobulinta idėja, galimai transformuota arba ne, į prekes ar paslaugas įvairiose žmonijos veikimo erdvėse, ir jei įteisinta naujos organizacijos rėmuose, kaip pelno ar nepelno siekiančio verslo rūšis, gali būti įvardinama startuoliu. Startuolis, veikia antreprenerystės principu, diegia naują prekę ar paslaugą, ieško ir pritraukia tuo tikslu finansinius, žmogiškuosius ir techninius, tame tarpe rizikos kapitalo, išteklius ir generuoja ekonominę, kutūrinę ir socialinę naudą visuomenei. Inovacijos įdiegimo ir vystymo sėkmė korealiuoja su startuolio veiklos efektyvumu, pasireiškiančiu strateginiu, ekonominiu, kultūriniu ir socialinio kapitalo valdymu.Nauja sporto šaka gali būti traktuojama kaip produkto, socialinė ir rinkodaros inovacija, apjungianti prekes ir/ar paslaugas, ar tiesiog pačią idėją, perteikdama generuojamas naujos sporto šakos naudas ir išskirtinumą, pritaikydama besimokančios organizacijos kontekstą, konfliktų valdymą ir lyderių kultūrinio ir vertybinio pagrindo perteikimo galimybes, sukuria savaiminio startuolio vystymo procesą. Organizuojamos minėtos veiklos neatsiejamos nuo sporto paramos, kaip mainų proceso, kuriuo, generuojami ryšiai ir investicijos iš dalies atitinka ekonominio, kultūrinio ir socialinio kapitalo turinį ir tampa ištekliais startuolio sėmingai "kelionei", kuomet tikėtina, racionali dviejų naujų objektų genezė: komercinio verslo - besiveržiančio į rinką ir siekiančio inovatyvios organizacijos/produktų įvaizdžio kūrimo bei startuolio - naujos sporto šakos. Sportininkų prekinio ženklo panaudojimas, fanų bazių kūrimas, priskiriamas naujos sporto šakos startuolio galimybėms, daugialypio kapitalo generuojamą pridėtinę vertę, transformuos mikro ir makro lygmeniu. [Iš leidinio]

ISSN:
2538-7944
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83325
Updated:
2020-07-09 21:16:34
Metrics:
Views: 8
Export: