Women at war: public relief for the Lithuanian army, 1918-1920

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Women at war: public relief for the Lithuanian army, 1918-1920
Alternative Title:
Moterys kare: visuomeninė parama Lietuvos kariuomenei 1918-1920 metais
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2021, t. 42, p. 149-169. Women and war: roles and experiences in Lithuanian history = Moterys ir karas: vaidmenys ir patirtys Lietuvos istorijoje
Keywords:
LT
Nepriklausomybės karas, 1918-1920 (Lithuanian War of Independence); 20 amžius; Lietuvos kariuomenė; Moterų dalyvavimas.
EN
20th century; Lithuanian army; Womens participation.
Summary / Abstract:

LTBaigiantis Pirmajam pasauliniam karui, virtinė politinių aktorių Rytų Baltijos jūros regione paskelbė apie naujų valstybių nepriklausomybę. Šią nepriklausomybę toms vyriausybėms reikėjo ginti ginkluotuose konfliktuose. Lietuvos vyriausybei lojali kariuomenė aktyviuose kariniuose veiksmuose dalyvavo iki 1920 m. pabaigos. Iki šiol istoriografijoje, skirtoje šių karinių veiksmų analizei, koncentruotasi į taktinius-operacinius kariuomenių veiksmus ir karinių lyderių biografinius tyrimus. Moterų dalyvavimas Lietuvos nepriklausomybės kare, kombatantų smurtas, nukreiptas prieš civilius gyventojus, tarp jų moteris, tirtas fragmentiškai. Siekiant užpildyti istoriografinį vakuumą, straipsnyje analizuojamos 1918–1920 m. Lietuvos visuomenėje kilusios moterų kolektyvinės iniciatyvos paremti kariniuose veiksmuose dalyvavusią Lietuvos kariuomenę. Šias iniciatyvas suvokiant kaip reakciją į karinę grėsmę, straipsnyje siekiama nustatyti vidinius ir išorinius veiksnius, lėmusius moterų apsisprendimą materialiai remti Lietuvos kariuomenę. Remiantis sociologijos teorinėmis įžvalgomis apie stimulo paskatintą socialinę sąveiką, straipsnyje analizuojamos 13 moterų organizacijų kūrimosi priežastys, eiga, jų veiklos pobūdis ir mastas. [Iš leidinio]

ENAs the First World War drew to an end, a number of political actors in the east Baltic Sea region declared the independence of new states. This independence had to be defended by their governments in armed conflicts. The army loyal to the Lithuanian government was engaged in active hostilities until the end of 1920. So far, the historiography on these military actions has concentrated on the tactical-operational actions of the armies, and biographical studies of their military leaders. The participation of women in the Lithuanian war of independence and violence by combatants against civilians, including women, have been studied in a rather fragmentary way. This article fills this research gap, by analysing the collective initiatives of women that emerged in Lithuanian society between 1918 and 1920 to provide public relief to the Lithuanian armed forces that were engaged in military operations. By perceiving these initiatives as a response to a military threat, the article seeks to identify the internal and external factors that underpinned the determination of women to provide material assistance to the Lithuanian army. By taking a sociological theoretical approach of stimulus-induced social interaction, it provides an analysis of the reasons for the formation and the development of 13 women’s associations, and the nature and the extent of their activities. [From the publication]

DOI:
10.15181/ahuk.v42i0.2296
ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93843
Updated:
2022-03-20 13:34:56
Metrics:
Views: 3
Export: