Lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose, 1918-1920

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose, 1918-1920
Publication Data:
Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2004.
Pages:
497, [2] p., 1 žml. lap
Series:
Lietuvos kariuomenės istorija
Notes:
Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas — Lietuvos karas su Sovietų Rusija (1919 01 05-1920 01 05) — Lietuvių pastangos atgautai krašto nepriklausomybei įtvirtinti — Lietuva Sovietų Rusijos planuose — Vietinės kovos su bolševikais — Pirmosios planingos puolamosios operacijos — Lemiamų kovų su bolševikais pradžia — Kariniai veiksmai Rytų Aukštaitijoje 1919 m. vidurvasarį — Bolševikų išvijimas iš Lietuvos — Lietuvos-Sovietų Rusijos 1920 m. liepos 12 d. taikos sutartis — Kovos su bermontininkais Lietuvoje (1919 07 26-1919 12 15) — Bermontininkų atsiradimas Lietuvoje ir jų tikslai — Lietuvos kariuomenės telkimas bermontininkų fronte — Bermontininkų karinės avantiūros likvidavimas — Kovos su lenkais (1919 04 18-1920 12 01) — Lietuvių-lenkų santykiai — Lenkų karinių veiksmų Lietuvoje pradžia — POW sąmokslas Lietuvoje — Lietuvių-lenkų kariniai susirėmimai iki 1920 m. vidurio — Lenkų užimtų Lietuvos teritorijų atgavimas 1920 m. vasarą — Lietuvos ir Lenkijos karinis konfliktas 1920 m. rudenį — Želigovskiada — Pabaigos žodis — Zusammenfassung (santrauka vokiečių kalba) — Priedai — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Karo istorija; Lietuvos kariuomenė; Lietuvos nepriklausomybės karas; Nepriklausomybės karai; Nepriklausomybės kovos; Valstybės kūrimas.
EN
Independence Wars; Lithuanian Wars of Independence; Lithuanian army; Military History; State building.
Summary / Abstract:

LT1918-1920 m. vykusios Nepriklausomybės kovos - vienas iš audringų, tačiau iki šiol mažai nušviestų kuriamos Lietuvos kariuomenės istorijos reiškinių. Atsižvelgdamas į minėtos problemos aktualumą, šios knygos autorius ir siekia pateikti skaitytojui kuo išsamesnį bei vientisesnį visos Lietuvos kariuomenės dalyvavimo Nepriklausomybės kovose vaizdą. Pateikiamoje monografijoje bandoma apibūdinti atkurtos Lietuvos valstybės ir nedraugiškai jos atžvilgiu nusiteikusių tuometinių kaimynų - Sovietų Rusijos, Lenkijos bei bermontininkų - savitarpio santykius, jų aštrėjimą, laisvės kovų priežastis, eigą, pobūdį bei pasekmes. Knygoje daug vietos skiriama tiek krašto aukščiausiosios karinės vadovybės, generalinio štabo, atskirų brigadų, divizijų, pulkų, batalionų, kuopų, būrių, tiek šaulių, partizanų grupių, o atskirais atvejais - ir pavienių kovotojų veiksmams, žygiams bei kovų epizodams aptarti. Ši knyga yra 1998 m. išleistos monografijos „Lietuvos kariuomenė 1918-1920“ tęsinys. Atsižvelgdamas į tai, jog jos istoriografinėje dalyje jau buvo aptarti Lietuvos ginkluotųjų pajėgų kūrimą bei jų indėlį Nepriklausomybės kovų metu apibūdinantys leidiniai bei pateikta šaltinių apžvalga, tęsiamojo darbo autorius, nenorėdamas kartotis, apžvelgia tik tuos darbus ir šaltinius, kurie savo turiniu, naujomis idėjomis bei apibendrinimais praturtino šios problemos tyrimus ir anksčiau išleistoje monografijoje nebuvo minimi. [Iš Įvado]

ISBN:
9955423234
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26222
Updated:
2021-01-08 20:57:38
Metrics:
Views: 127    Downloads: 46
Export: