On political terror during the soviet expansion into Lithuania, 1918–1919

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
On political terror during the soviet expansion into Lithuania, 1918–1919
In the Journal:
Journal of Baltic studies. 2015, vol. 46, no. 1, p. 65-76
Keywords:
LT
Bolševikų revoliucija; Nacionalizmas; Ober Ost; Ober Ostas; Teroras; Teroras, bolševikų revoliucija, nacionalizmas, valstybės kūrimasis, Rusija, Lietuva; Valstybės kūrimas; Rusija (Russia).
EN
Bolshevik revolution; Lithuania; Nationalism; Ober; Ober Ost; Ost; State-building; Terror.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama bolševikų ekspansijos į Lietuvą 1918-1919 m. anomalija: sovietų valdžios atsisakymas teroro pagalba pavergti vietos gyventojus, siekiant pasaulinės revoliucijos plitimo. Teigiama, kad sovietai vengė politinio teroro Lietuvoje, nes netikėjo lietuvių tautos gebėjimu sukurti savo valstybę. Iš tiesų, antibolševikinės pajėgos, siekdamos išvyti raudonuosius ir sunaikinti komunistinio režimo šalininkus Lietuvoje, daugiau terorizavo gyventojus nei bolševikai. Lietuvos politinės kairės vyriausybė ir jos vadovas Mykolas Sleževičius stengėsi suvaržyti radikaliuosius kariškius bei palaikyti švelnius santykius su vietos bolševikų valdžia. [versta iš angliškos santraukos]

ENThis article deals with a noticeable anomaly of Bolshevik expansion in Lithuania during 1918–1919: the refusal of the Soviet authorities to resort to terror to subdue the local population in order to export the world revolution. The author argues that the Soviets avoided political terror in Lithuania because they did not treat the Lithuanians as a nation capable of sustaining their own state. In fact, anti-Bolshevik forces employed more terror than the Bolsheviks in their attempt to drive out the Reds and uproot Lithuanian support for the Communist regime. The Lithuanian left-wing government of Mykolas Sleževičius sought to contain its radicalized military and to preserve a soft-handed relationship with the local Bolshevik government. [From the publication]

DOI:
10.1080/01629778.2015.1009687
ISSN:
0162-9778; 1751-7877
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54313
Updated:
2020-07-21 19:06:11
Metrics:
Views: 19
Export: