War, revolution and terror in the Baltic states and Finland after the Great War

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
War, revolution and terror in the Baltic states and Finland after the Great War
In the Journal:
Journal of Baltic studies. 2015, vol. 46, no. 1, p. 1-9
Keywords:
LT
Baltijos valstybės; Baltijos šalys (Baltic states); Karas; Politinis smurtas; Politinis smurtas, teroras, tautos kūrimas, revoliucija, Baltijos valstybės; Politinė prievarta; Revoliucija; Suomija (Finland); Suomja; Tautos formavimasis; Teroras; Valstybės kūrimas.
EN
Baltic states; Finland; Nation-building; Political violence; Revolution; Terror; War.
Summary / Abstract:

LTŽurnalo „Journal of Baltic studies“ specialiojo numerio įvadiniame straipsnyje apžvelgiami publikuojami straipsniai, parengti pagal konferencijos „War, Revolution, Civil War: Eastern Europe 1917-1923“, vykusios 2011 m. kovą Dubline (Airija) pranešimus. Pagrindinė straipsnių tema – pokariniai konfliktai bei politinis teroras, pasireiškęs Suomijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Politiniu teroru šio leidinio kontekste laikomi prieš taikius civilius gyventojus nukreipti smurto aktai, kylantys dėl įvairių politinių, ideologinių ar etninių priežasčių. Viena iš pagrindinių leidinyje pateikiamų šių įvykių interpretacijų – ta, jog politinis teroras pats savaime suteikė naujų krypčių, kuriomis galėjo vystytis valstybė ir tauta Baltijos regione. Teigiama, jog smurto protrūkis paskatino paramilitarizmo kultūros užgimimą: jaunos politinės tautos gimė drauge su stipria kariuomene, prieš revoliuciją nusiteikusiu elitu bei radikalizuota politine kultūra. Paramilitaristinės organizacijos (Šaulių sąjunga Lietuvoje, Aizsargi Latvijoje, Kaitseliit Estijoje ir Suojeluskunta Suomijoje) turėjo didžiulę įtaką tiek to meto visuomenėje, tiek ir valstybėje. Leidinyje mėginama rasti ryšių tarp karo veiksmų 1914-1918 m. ir neramumų 1918-1920 m., permąstoma George L. Mosse pasiūlyta „brutualizacijos“ idėja, t. y. jog karo metu, visuomenė buvo brutualizuota ir vykdė karą ir smurto aktus prieš save pačią. Žurnalo numeris pateikia lyginamosios politinio teroro analizės gaires ir siūlo jį tyrinėti atsižvelgiant į teroro dydį, geografiją, vykdytojus ir aukas, taip pat aptarti ir jo sukeltus procesus.

ENThe introductory article of the Journal of Baltic Studies provides an overview of the published articles prepared under the reports of the conference War, Revolution, Civil War: Eastern Europe 1917-1923, held in March of 2011 in Dublin (Ireland). The main topic of the articles is post-war conflicts and political terror, manifested in Finland, Estonia, Latvia and Lithuania. In the context of this publication, political terror is understood as acts of violence directed against peaceful civilians, arising from various political, ideological or ethnic reasons. One of the main interpretations of these events presented in the publication is that political terror itself has provided new directions for the development of the state and nation in the Baltic region. It is said that the outbreak of violence had influenced the rise of the paramilitary culture: young political nations were born together with a strong army, together with a revolutionary-spirited elite and a radicalised political culture. At that time paramilitary organizations (Šauliai (eng. Riflemen) Union in Lithuania, Aizsargi in Latvia, Kaitseliit in Estonia and Suojeluskunta in Finland) had a great influence both in society and in the country. The publication tries to find links between war actions in 1914-1918 and the turmoil in 1918-1920, rethinks the idea of brutalization proposed by George L. Mosse, i.e. that during the war, the society was brutalized and carried out a war and acts of violence against itself. The magazine's edition provides guidelines for comparative analysis on political terror and suggests exploring it in terms of size, geography, perpetrators and victims, as well as discussing the processes that it has caused.

DOI:
10.1080/01629778.2015.1009685
ISSN:
0162-9778; 1751-7877
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54312
Updated:
2020-07-21 19:06:11
Metrics:
Views: 15    Downloads: 4
Export: