Procedūrinis teisingumas Lietuvos kriminalinėje justicijoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Procedūrinis teisingumas Lietuvos kriminalinėje justicijoje
Publication Data:
Vilnius : MRU Leidybos centras, 2006.
Pages:
338 p
Contents:
Įvadas — Procedūrinis teisingumas ir jo tyrimo reikšmė — Procedūrinis teisingumas Lietuvoje ir jo tyrimo reikšmė — Procedūrinio teisingumo samprata. Procedūrinį teisingumą lemiančių veiksnių ir padarinių sistema — Procedūrinis teisingumas ir jo subjektyvus vertinimas — Procedūrinio teisingumo sukeliami padariniai — Pasitenkinimo procedūriniu teisingumu šaltiniai. Arbitro vaidmuo kaip procedūrinio teisingumo įvertinimo šaltinis — Psichologinis pakantumas arbitro kontrolei. Veiksniai, lemiantys ginčo šalių požiūrį į arbitro — Ginčų sprendimo būdai. Psichologiniai teisinių įsitikinimų šaltiniai — Arbitro elgesio ypatumai ir taikomų procedūrų teisingumo vertinimas — Veiksniai, lemiantys procedūrinio teisingumo vertinimą — Lietuvoje taikomos teismo posėdžio procedūros ir subjektyvus jų teisingumo vertinimas — Ginčo šalių galimybė išdėstyti savo požiūrį — Teisėjo elgesio kultūra ir šalių pasitenkinimas taikomomis ginčo nagrinėjimo procedūromis — Lietuvoje taikomos ikiteisminio tyrimo procedūros ir subjektyvus jų teisingumo vertinimas — Procedūrinis teisingumas ikiteisminio tyrimo stadijoje — Tyrimo hipotezės ir tikslai — Tyrimo metodika — Teismo posėdžių stebėjimas — Tiriamieji — Įvertinimo būdai — Teisminio ginčų nagrinėjimo stebėjimo rezultatai ir jų analizė — Pagrindinės kriterinės situacijos teisminio nagrinėjimo metu — Pagrindinių kriterinių situacijų stebėjimo rezultatų aptarimas — Nuteistųjų apklausos rezultatai ir jų analizė — Bendroji nuteistųjų charakteristika — Procedūrinis teisingumas atliekant tardymo veiksmus arba taikant kardomąsias priemones — Procedūrinis teisingumas teisminio nagrinėjimo metu — Procedūrinio teisingumo reikalavimai ir jų ryšys su ikiteisminio tyrimo pareigūnų elgesio vertinimu. Regresinės duomenų analizės rezultatai —Procedūrinio teisingumo reikalavimai ir jų ryšys su teisėjų elgesio vertinimu. Regresinės duomenų analizės rezultatai — Procedūrinio teisingumo reikalavimai ir jų ryšys su nuosprendžio vertinimu. Regresinės duomenų analizės rezultatai — Latentiniai veiksniai, darantys poveikį įtariamojo / kaltinamojo teisingumo vertinimui — Teisėjo elgesio ir nuosprendžio vertinimo ryšiai su mūsų šalies įstatymų bei teisingumo institucijų vertinimu (SEPATH analizė) — Ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir teisėjų elgesio vertinimo „sprendimo medis“. Diskriminantinės analizės rezultatai — Ekspertų apklausos rezultatai ir jų analizė — Teisminio ginčų nagrinėjimo ekspertinis vertinimas. Ekspertų vertinimų ir realaus teisėjų elgesio lyginimas — Ikiteisminio tyrimo ekspertinis vertinimas. Ekspertų vertinimų ir realaus ikiteisminio tyrimo pareigūnų elgesio lyginimas — Išvados — Literatūra — Priedai — Santrauka — Summary.
Keywords:
LT
Kriminologija / Criminology; Teisės ir laisvės / Rights and freedoms; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTMonografijoje analizuojami pastaraisiais dešimtmečiais įvairiose šalyse atlikti procedūrinio teisingumo tyrimai, nagrinėjamas mūsų šalies baudžiamojo proceso dalyvių (įtariamųjų ir kaltinamųjų) iki teisminio tyrimo, teismo proceso, teismų ir įstatymų vertinimas, taip pat šį vertinimą lemiantys psichologiniai veiksniai. Atskleidžiama, kokiu laipsniu Lietuvos ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir teisėjų elgesys atitinka nustatytus procedūrinio teisingumo kriterijus, pateikiamos rekomendacijos, kaip galima didinti jų elgesio atitiktį procedūrinio teisingumo reikalavimams. Monografija skiriama psichologams, teisininkams, kriminologams, sociologams, socialiniams darbuotojams.Reikšminiai žodžiai: Procedūrinis teisingumas; Kriminalinė justicija; Ginčo procedūros; Psichologinis pakantumas; Teismai.

ENThe monograph analyzes the studies of procedural justice, performed in different countries during the later decades, the evaluation of the participants of the criminal proceedings in Lithuania (suspects and defendants), pre-trial examination, the trial proceedings, the courts and laws, as well as the psychological factors, determining such evaluation, reveals the extent the behaviour of the pre-trial examination officers and judges in Lithuania complies with the established criteria of procedural justice and provides recommendations on how to increase the compliance of the said officials’ behaviour to the justice requirements. The monograph is intended for psychologists, lawyers, criminologists, sociologists and social workers.

ISBN:
9955190493
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5864
Updated:
2020-09-24 14:12:45
Metrics:
Views: 323
Export: