Socialinių pedagogų teisių ir pareigų įgyvendinimo galimybės praktinėje veikloje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Socialinių pedagogų teisių ir pareigų įgyvendinimo galimybės praktinėje veikloje
Alternative Title:
Rights and duties of social educator in practice
In the Journal:
Socialinis ugdymas [Social Education]. 2011, Nr. 16 (27), p. 45-57, 116-130
Keywords:
LT
Socialinis ugdymas / Social education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami socialinių pedagogų teisių ir pareigų įgyvendinimo aspektai. Įvadinėje straipsnio dalyje pateikiama mokslinės literatūros apžvalga socialinių pedagogų veiklos vadybiniu, įvaizdžio formavimo ar lyginamuoju aspektais. Daugiausia dėmesio straipsnio autoriai skiria teisių ir pareigų įgyvendinimo galimybių socialinių pedagogų veikloje empirinio tyrimo rezultatų analizei. Taikant apklausos raštu metodą, respondentais pasirinkti Lietuvos miestų ir rajonų socialinių pedagogų konsultantai. Manoma, kad jie, atstovaudami savo miestus ir rajonus, geriausiai išmano padėtį nagrinėjama tema. Tyrimas atskleidė, kad nors nuo socialinio pedagogo pareigybės įsteigimo ugdymo institucijose praėjo daugiau nei dešimtmetis, socialiniai pedagogai, įgyvendindami savo pareigas ir teises, susiduria su daugelį metų besikartojančiais tais pačiais sunkumais: tik dalis socialinių pedagogų turi galimybę kelti kvalifikaciją; profesinio bendravimo požiūriu nepakankami dalykiniai santykiai su kitais mokyklos bendruomenės specialistais; nepakankama mokyklų vadovų ir švietimo bei ugdymo skyriaus darbuotojų kompetencija teisingai ir objektyviai įvertinti socialinio pedagogo darbą, teikti jam paramą. Tyrimas parodė, kad daugumą socialinių pedagogų netenkina darbo ir materialinės sąlygos, visuomenės požiūris, menkas tėvų dėmesys šios jauniausios profesijos Lietuvoje atstovams. Straipsnyje išsamiai išanalizuoti socialinių pedagogų konsultantų atvirų klausimų atsakymai, išryškinę aktualias, su jos veiklos sąlygų gerinimu susijusias problemas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Socialinio pedagogo pareiga ir veikla; Socialinis pedagogas, teisės; Socialinis pedagogas, veikla, pareigos, teisės; Duties and activities of social educator; Rights; Social educator; Social educator, activity, responsibilities, rights.

ENThis article examines the reality of protecting social educators’ rights and the feasibility of performing their duties as they occur in practice. The authors introduce the importance of the topic, review the scientific literature of social teaching and discuss topics such as managerial performance, image making, and other comparative aspects. The main focus of the authors is to analyze the results of empirical research regarding the feasibility of the rights and obligations of social work educators in the field. Applying the method of written survey, the sample of the research consists of representatives from a variety of Lithuanian cities and districts around the country. These social educator consultants not only represent their cities and districts but are also best aware of the situation because they have both local and national concerns in view. The study revealed that despite the establishment of educational institutions for social educators over a decade ago, social educators still continue to deal with the same difficulties as it relates to their duties and rights. For example, relatively few social educators have the opportunity to develop professionally, many of them lack professional communication with other specialists in the school community, and many school principals lack education and competences to evaluate fairly and objectively competencies of a social educator, and , therefore, insufficiently support the profession.The survey also showed that most of the social educators are dissatisfied with their working and material conditions, society’s attitude and insufficient attention of parents to representatives of this youngest profession in Lithuania. The article presents a detailed analysis of responses to open questions collected from consultants of social educators, which highlights the relevant problems related to improvement of the indicated problems. [From the publication]

ISSN:
1392-9569; 2351-6011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34036
Updated:
2020-07-28 20:26:16
Metrics:
Views: 65    Downloads: 43
Export: