Educational environments for students’ organizational learning

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Educational environments for students’ organizational learning
Alternative Title:
Studentų organizacinio mokymosi edukacinės aplinkos
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2015, Nr. 1 (87), p. 64-73
Keywords:
LT
Studentai / Students; Ugdymas / Education; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTDarbo organizacijos vis dar pasigenda absolventų specialiųjų ir bendrųjų kompetencijų (Wickramasinghe, Perera, 2010). Tarp jų – šiuolaikinėms, vadinamoms knowing organizations (t.y. organizacijoms, kurių žinios yra jų esminis siekinys) (Choo, 2006), ypač reikalinga organizacinio mokymosi (OM) kompetencija. OM vyksta tada, kai darbuotojai konstruoja individualias ir kolektyvines žinias, svarbias tai konkrečiai organizacijai (Yeo, 2007). Tačiau toks mokymasis vyksta tik tada, kai darbuotojai aiškiai identifikuoja organizacinius tikslus ir yra motyvuoti jų siekti. Deja, studentų OM vis dar nesiryžtamas tyrinėti. Universiteto studijų praktikoje dažniausiai susikoncentruojama tik prie individualaus studentų mokymosi, o į kolektyvinį mokymąsi žvelgiama tik kaip į metodą siekti kitų studijų tikslų, o ne į uždavinį, kurio realizavimas drauge su kitų uždavinių įgyvendinimu leistų išugyti OM kompetenciją. OM kompetenciją universitete sunkiai pavyksta ugdyti, nes jos ugdymui reikalinga atitinkama organizacijos aplinka (Munro, Cook, 2008). Tačiau kokia turi būti OM universitete įgalinanti aplinka, kaip tokią edukacinę aplinką sukurti – šie klausimai yra vis dar neišspręsta problema, reikalaujanti mokslinio tyrimo. Straipsnio tikslas – pagrįsti organizacinio mokymosi universitetinių studijų edukacinėse aplinkose teorinį modelį. [...]. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Edukacinė aplinka; Organizacinis mokymasis; Studentų organizacinis mokymasis; Universitetas; Universiteto studentai; Educational environment; Educational invironment; Organizational learning; Student organizational learning; University; University students.

ENScholars agree with the necessity to relate university educational environments with real life situations. Some universities try to create such environments through organizing students’ practical tasks in real work organisations. Unfortunately, students encounter difficulties in adaptation to organizations. This paper is a theoretical attempt to investigate educational environment for students’ organizational learning concept, aiming to substantiate educational environments for organizational learning in university studies. Organizational learning is analysed in the light of management and educational sciences. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ss.87.1.12317
ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54424
Updated:
2020-04-04 22:02:22
Metrics:
Views: 27    Downloads: 6
Export: