Gamta mieste: tyrimų problematika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gamta mieste: tyrimų problematika
Alternative Title:
Urban nature: research problematics
In the Journal:
Miestų želdynų formavimas [Formation of urban green areas]. 2016, Nr. 1 (13), p. 99-111
Keywords:
LT
Kultūros paveldas / Cultural heritage; Miestai ir miesteliai / Cities and towns.
Summary / Abstract:

LTMiesto gamta – miestų administracinėse ribose esančios teritorijos ir įvairaus dydžio plotai, kuriuose vizualiai vyrauja gamtiniai elementai. Tyrimo tikslas – pristatyti miesto gamtos tyrimų problematiką. Atliktas tyrimas leido išryškinti miesto gamtos tyrimų problematiką pasirinktose srityse – suvokimas ir apibūdinimas, reikšmė visuomenei, aplinka – ir išskirti tolesnes aktualių tyrimų kryptis. Tyrimo rezultatai atskleidžia, jog šio reiškinio tyrimų problematika yra gana plati ir aprėpia tiek miesto gamtos suvokimą, charakterizavimą, tiek konkrečius projektavimo uždavinius. Tolesni miesto gamtos tyrimai turėtų apimti tiek išsamią literatūros, tyrimų, projektų apžvalgą, tiek lokalinių miesto gamtos ypatumų tyrimus bei miesto gamtos tyrimus psichologiniu, socialiniu, estetiniu, ekonominiu, įtakos miesto įvaizdžiui ir kitais aspektais bei miesto gamtos vaidmens tyrimus paveldosaugos ir aplinkosaugos kontekste. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Miestas; Urbanizuota aplinka; Gamta; Gamtinė aplinka; Miesto gamta; Tyrimų kryptys; City; Urban environment; Nature; Natural environment; Urban nature; Research trends.

ENUrban nature here is considered as the territories and lots of various size with visually dominant natural elements in the administrational limits of the city. The aim of the research is to present the problematics of urban nature research. The research allowed to distinguish urban nature research problematics in the selected areas - perception and characterization, social significance, environment – and to distinguish the further research directions. The research has revealed that the research problematics of this phenomenon is very wide and encompasses both the description and characterization of urban nature and the specific design tasks. The further research on urban nature should encompass the extensive review of literature, research and projects, the research of local peculiarities of urban nature, the analysis of this phenomenon from psychological, social, aesthetic, economic, city's image and other points of view, the research on urban natures in the context of heritage preservation and environmental protection. [From the publication]

ISSN:
1822-9778; 2029-4549
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/78294
Updated:
2022-01-23 17:49:28
Metrics:
Views: 23    Downloads: 2
Export: