Urbanistinis istorinių priemiesčių paveldas = Urban heritage of historical suburbs

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Urbanistinis istorinių priemiesčių paveldas =: Urban heritage of historical suburbs
Alternative Title:
Urban heritage of historical suburbs
Publication Data:
Vilnius : Technika, 2009.
Pages:
215 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Kultūros paveldas. Sampratos kaita — Teisinė mintis: Kultūros paveldo objektas tarptautiniuose dokumentuose; Kultūros paveldo objektas Lietuvos teisiniuose dokumentuose (1918-1990 m.); Dabartiniai Lietuvos įstatymai, reglamentuojantys paveldo apsaugą — Projektai: Vilniaus istoriniai priemiesčiai senamiesčio regeneracijos projektuose; 1956-1959 m. Vilniaus senamiesčio rekonstrukcijos projektas; 1972-1974 m. Vilniaus senamiesčio regeneracijos projektas; 1988-1992 m. Vilniaus senamiesčio regeneravimo projekto korektūra; Šiandieninis Vilniaus istorinių priemiesčių vertinimas; Vertės sąvoka — Istoriniai priemiesčiai — Raidos bruožai: Europos miestai; Lietuvos miestai; Vilnius; Kaunas; Klaipėda; Kėdainiai; Istorinių priemiesčių genezės ir raidos apibendrinimas — Susiklostę urbanistiniai ypatumai: Lietuvos miestai; Vilnius; Kaunas; Klaipėda; Kėdainiai; Istorinių priemiesčių urbanistinių ypatumų apibendrinimas — Ateities perspektyvos: Istorinių priemiesčių įvairovė - tvarkymo koncepcijų formavimo veiksnys; Tvarkymo programų realizacija - vietinių bendruomenių vaidmuo — Apibendrinimas — Sąvokos — Summary — Literatūra ir šaltiniai.
Keywords:
LT
19 amžius; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Kėdainiai; Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Kultūros paveldas / Cultural heritage; Miestai ir miesteliai / Cities and towns.
Reviews:
Recenzija leidinyje Urbanistika ir architektūra. 2009, T. 33, Nr. 4, p. VII-VIII
Summary / Abstract:

LTDarbo tyrimo objektas - istoriniai priemiesčiai, t. y. tos miesto teritorijos, kurios savo kilme buvo priemiesčiai. Šių teritorijų atsiradimas sietinas su miesto atsiradimu, jos formavosi iki XIX a. vidurio. Priemiestis kaip tam tikra urbanistinė struktūra buvo gana reikšminga daugelio pasaulio miestų raidai. Ilgainiui kai kurie priemiesčiai įaugo į besiplečiančių miestų centrų teritoriją ir prarado ankstesnius savitumus, kiti juos daugiau ar mažiau išlaikė. Istorinių priemiesčių tyrimai papildo miesto formavimosi vaizdą, o išsaugotos šių teritorijų vertybės ir istorinės raidos pobūdis turi reikšmę siekiant išlaikyti miesto savitumą. Darbe apžvelgiamos XX a. istorinių priemiesčių tyrimų kryptys. Analizuojama, kaip keitėsi kultūros paveldo objekto samprata XX-XXI a. Lietuvoje ir pasaulyje.Tiriami bei apibendrinami pasirinktų keturių Lietuvos miestų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Kėdainių) istoriniai priemiesčiai: analizuojama istorinė miesto priemiesčių genezė ir raida; sudaryta miesto ir jo priemiesčių chronologinė raidos lentelė; aptariami priemiesčių plano, užstatymo ir tūrinės erdvinės kompozicijos savitumai. Sugretinus gautus tyrimų rezultatus siekiama nustatyti istorinių priemiesčių tipus pagal kilmę, pagal urbanistinę raidą; apibrėžiamas formavimosi laikotarpis ir veiksniai, lėmę raidos ypatumus.Reikšminiai žodžiai: Istoriniai priemiesčiai; Kultūros paveldas; Lietuvos miestai; Urbanistika; Urbanistiniai ypatumai; Urbanistinis priemiesčių paveldas; Vietovių paveldas; Cultural heritage; Historic suburbs; Historical Suburbs; Lithuanian cities; Local heritage; Urban Heritage of historical Suburbs; Urban features; Urbanism.

ENThe object of the present research is historical suburbs, i.e. the town territories which originated as suburbs. The birth of these territories is linked to the birth of towns. Suburbs developed until the middle of the 19th century. A suburb as an urban structure was quite significant for the development of many towns in the world. In the long run some suburbs became part of the growing city centres and lost their former particularities, while others maintained them. The research of historical suburbs complements the picture of town development. The preserved values of these territories and the manner of historical development had an impact on preserving town individuality. The work gives an overview of the trends of research of historical suburbs of the 20th century. It analyses how the concept of the object of cultural heritage developed in Lithuania and the world of the 20th and the 21st century. It also examines and summarises information about the historical suburbs of four Lithuanian towns (Vilnius, Kaunas, Klaipėda and Kėdainiai). The work analyses the historical genesis and development of town suburbs; it draws a table of chronological development of a town and its suburbs; it discusses the particular features of the plan of suburbs, their building area and spatial composition. The aim of the comparison of research findings is to identify the types of historical suburbs by their origin and urban development; it also seeks to define the period and factors of development which had a direct impact on forming the features of development.

ISBN:
9789955284734
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23316
Updated:
2020-12-17 21:40:21
Metrics:
Views: 98    Downloads: 1
Export: