Nerviniai sutrikimai ir jų gydymas Užpalių apylinkių XX–XXI a. tradicinėje medicinoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nerviniai sutrikimai ir jų gydymas Užpalių apylinkių XX–XXI a. tradicinėje medicinoje
Alternative Title:
Nerve disorders and their treatment in the 20th–21st c. traditional medicine applied in Užpaliai area
In the Book:
Užpaliai / vyriausiasis redaktorius sudarytojas Stanislovas Balčiūnas. Vilnius: Versmė, 2013. P. 1433-1476. (Lietuvos valsčiai ; kn. 27)
Anksčiau paskelba leidinyje: Lietuvos lokaliniai tyrimai. 2012
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Etnomedicina; Etnopsichiatrija, etnomedicina, medicinos antropologija,; Etnopsichologija; Magija; Magija, vaistažolės; Medicinos antropologija; Ethnopsychiatry, ethnomedicine, anthropology of medicine, magic, herbs; Ethnopsychology; Etnomedicina; Magic; Medical anthropology.
Keywords:
LT
Etnomedicina; Etnopsichiatrija, etnomedicina, medicinos antropologija,; Etnopsichologija; Magija; Magija, vaistažolės; Medicinos antropologija.
EN
Ethnopsychiatry, ethnomedicine, anthropology of medicine, magic, herbs; Ethnopsychology; Magic; Medical anthropology.
Summary / Abstract:

LTŠiandienos Užpalių apylinkių tradicija labai sinkretiška, derinanti ne tik senuosius, bet ir modernius metodus. Senąją nervinių sutrikimų sampratą ženkliai veikia biomedicinos kategorijos (depresija, nervai). Visgi išlieka esminės tradicinės medicinos struktūros, kurios lengvai adaptuoja naujas priemones. Galime kalbėti apie hipotetinį tradicinės diagnostikos modelį, kurio esmė staigaus ir ilgai trunkančio emocinio išgyvenimo sukeliami skirtingi sutrikimai, kurie negydomi vystosi iš lengvesnės į sunkią formą. Kova su priežastimi ir pasekme turi skirtingą strategiją, naudojamos kitos priemonės. Jas analizuojant nustatyta, kad iki šiol magine priemone laikytas smilkymas turi daug racionalios praktikos bruožų. Nustatytas bendro augalinių ir apeiginių priemonių naudojimo kompleksas užkalbėjimo tradicijose. Šie tyrimo rezultatai leidžia naujai vertinti XIX–XXI a. sukauptos archyvinės medžiagos duomenis, bei tiksliau formuluoti etnomedicinos tyrimų kryptis. [Iš leidinio]

ENToday’s disease treatment tradition in the area of Užpaliai is very syncretic combining not only olden but also modern methods. The old understanding of nerve disorders is significantly affected by biomedical categories (depression, nerves). Nevertheless, basic structures of traditional medicine remain with new means being adapted easily. So, it is possible to speak about a hypothetical model of traditional diagnostics the core of which relies upon different disorders of sudden and long-lasting emotional experience, which untreated develop from a mild to heavier form. To fight against the cause and the result, different strategies and different means are used. Their analysis showed that fumigation that up to now was considered as a magic mean implicates many rational traits. A complex of joint application of plant and ritual means in traditions of using magic spells has been defined. The results of the present study enable to perform anew the assessment of archive data collected during the 19th–21st c. period and formulate more precisely the trends in ethnomedical investigations. [From the publication]

ISSN:
2029-0799
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56996
Updated:
2017-01-29 16:28:42
Metrics:
Views: 23    Downloads: 9
Export: