Mediciniškai nepaaiškinami simptomai sveikatos priežiūros sistemose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mediciniškai nepaaiškinami simptomai sveikatos priežiūros sistemose
Alternative Title:
Medically unexplained symptoms in health care systems
In the Journal:
Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas [Culture and Society: Journal of Social Research]. 2010, Nr. 1 (2), 131-146
Keywords:
LT
Gydytojų–pacientų santykiai; Mediciniškai nepaaiškinami sutrikimai; Psichosomatika.
EN
Doctor-patient relationships; Medically unexplained symptoms; Psychosomatics.
Summary / Abstract:

LTPirminės sveikatos priežiūros grandyje apie 20-70 proc. pacientų skundžiasi simptomais, kurie nesiejami su jokia organine patologija. Kadangi nėra galimybės mediciniškai paaiškinti šių simptomų kilmę, manoma, jog jų priežastys – psichologinės, socialinės, emocinės problemos. Ginčytina simptomų kilmė kelia daug klausimų dėl jų medicininio pripažinimo. Sudėtinga diagnostika, reikalaujanti ypač didelio kiekio įvairių tyrimų, taip pat menkos simptomų palengvinimo ar pašalinimo prognozės sąlygoja neigiamą medikų požiūrį į tokiais simptomais besiskundžiančius pacientus. Pacientai, besiskundžiantys mediciniškai nepaaiškinamais sutrikimais (toliau MNS), yra laikomi ekonomine našta sveikatos priežiūros sistemai bei prastina mediko profesijos įvaizdį. Dėl šių problemų gydytojui ir pacientui sunkiau bendrauti, jie įgyja neigiamos abipusės patirties. Šio straipsnio tikslas – supažindinti su sociologijos sritimi, nagrinėjančia MNS. MNS yra susilaukę nemažai sociologų susidomėjimo Vakarų šalyse. Straipsnyje pristatoma MNS samprata ir istorija, supažindinama su šios rūšies negalavimais bei problemomis, kylančiomis pacientams, kenčiantiems nuo biomediciniškai neapibrėžtų sutrikimų.Straipsnyje remiamasi užsienio sveikatos sociologų atliekamais tyrimais, kuriais siekiama atskleisti, kaip įvairaus pobūdžio sutrikimai, kuriems nėra rastas medicininis paaiškinimas, paveikia asmens gyvenimo kokybę ir santykį su sveikatos priežiūros specialistais. Lietuvoje yra atliekami pacientų santykio su sveikatos priežiūros sistema tyrimai, tačiau MNS problematika išlieka nepaliesta. Nepaisant to, kad MNS nesudaro daugumos visų nusiskundimų, išsakomų gydytojo kabinete, šios srities tyrimai atskleidžia problemiškiausius sveikatos priežiūros aspektus. [Iš leidinio]

ENApproximately 20-70 % of patients at the primary health care level complain of symptoms unrelated to any organic pathology. Since there is no possibility to explain the origin of these symptoms medically, it is believed that they are caused by psychological, social and emotional problems. The debatable origin of the symptoms raises a number of questions about their recognition in medicine. Difficult diagnosis requiring a large number of various tests and poor symptom relief or elimination forecasts determine the negative attitude of medical staff towards patients with such symptoms. Patients complaining of medically unexplained symptoms (hereinafter – MUS) are considered to be an economic burden to the health care system undermining the image of the medical profession. These problems cause difficulties in the communication between doctors and patients as well as their mutual negative experiences. The purpose of this article is to provide information on the area of sociology dealing with MUS. MUS have generated considerable interest among sociologists in Western countries.The article presents the concept and history of MUS and provides information on this type of complaints and problems faced by patients suffering from biomedically undefined disorders. The article is based on studies carried out by foreign medical sociologists in an effort to ascertain how different types of medically unexplained disorders affect the quality of a person’s life and his/her relationship with health care professionals. The relations between patients and the health care system have also been studied in Lithuania, but the issue of MUS has not been examined yet. Although MUS do not account for the majority of all complaints expressed at the doctor’s office, studies in this area have revealed the most problematic aspects of health care. [From the publication]

ISSN:
2029-4573; 2335-8777
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29429
Updated:
2020-07-28 20:26:18
Metrics:
Views: 11    Downloads: 4
Export: