Apmokestinimo teisingumo ir socialinės atsakomybės Lietuvoje tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apmokestinimo teisingumo ir socialinės atsakomybės Lietuvoje tyrimas
Alternative Title:
Research of the taxation justice and the social responsibility
In the Journal:
Mokslas - Lietuvos ateitis [Science – Future of Lithuania]. 2016, t. 8, Nr. 2, p. 171-181. Verslas XXI amžiuje
Keywords:
LT
Apmokestinimo teisingumas; Horizontalusis teisingumas; Mokesčiai; Socialinė atsakomybė; Vertikalusis teisingumas; Vertinimas.
EN
Evaluation; Horizontal equity; Social responsibility; Tax; Taxation justice; Vertical equity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas apmokestinimo teisingumo turinys, jo reikšmė bei suderinamumas su kitais apmokestinimo principais, analizuojami Lietuvos mokesčių sistemos formavimo ypatumai. Taip pat darbe nagrinėjama socialinės atsakomybės samprata ir jos įvertinimo galimybės, pateikiami kiekybiniai vertinimo metodai. Atliktas apmokestinimo teisingumo vertinimas leidžia teigti, kad šis principas Lietuvoje įgyvendintas tik iš dalies. Socialinės atsakomybės vertinimui pasitelkus kiekybinius ir kokybinius rodiklius, galima teigti, kad Lietuvoje kai kurie jos principai diegiami vis sėkmingiau. Tačiau pabrėžtina, kad Lietuva gauna nemažas lėšų sumas iš ES šioms iniciatyvoms vykdyti, todėl, kai baigsis finansavimas, reikėtų stengtis pradėtas iniciatyvas ir projektus toliau vykdyti. [Iš leidinio]

ENThe article deals with the content of taxation justice, it’s value and compatibility with other principles of taxation, analyses the features of the Lithuanian tax system formation. The article examines the conception of social responsibility and it’s possibilities for assessment too. The research findings show that the principle of taxation justice is implemented only partially in Lithuania. The assessment of social responsibility through quantitative and qualitative indexes shows that some of its principles in Lithuania are being implemented more successful. However, it should be noted that significant amounts of funds for these initiatives and projects are received from the EU. It is very important to continue all the projects when funding from the EU runs out. [From the publication]

DOI:
10.3846/mla.2015.896
ISSN:
2029-2252
Related Publications:
Socially responsible organisational governance in the public sector / Gita Lasytė. Viešoji politika ir administravimas. 2020, t. 19, Nr. 3, p. 119-132.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68145
Updated:
2018-12-17 14:13:09
Metrics:
Views: 17    Downloads: 8
Export: