Antikiniai topai Antano Baranausko kūryboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Antikiniai topai Antano Baranausko kūryboje
Alternative Title:
Ancient topoi in the writings of Antanas Baranauskas
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2003, t. 23, p. 111-126
Keywords:
LT
19 amžius; Retorika / Rhetoric; Romantizmas / Romanticism.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis Ernsto Roberto Kurcijaus (Curtius) pateikta antikinių topų sistema, vyraujančia viduramžių literatūroje, analizuojami Antano Baranausko kūryboje esantys topai. Manoma, kad XIX a. išaugęs poreikis bendrauti ir taip kompensuoti šeimos praradimą, dalytis mintimis su sielos bičiuliais apie sunkiai pažįstamą pasaulį, užrašyti kiekvieną istoriškai vertingą (herojišką) savo gyvenimo faktą nulėmė retorikos išsilaikymą. Romantikų genijaus poreikiai būti istoriškam kurį laiką neleido atsisakyti retorinio kalbėjimo. Retorikos tarpininkavimas, kol buvo rastos formos, kaip betarpiškai perteikti naujai suvokiamą realybę ir "aš", leido parodyti pasikeitusio pasaulio tarpusavio santykius. Iš retorikos ar tradicinės poezijos perimti topai padėjo tvarkyti, sisteminti kasdienybę. Topai, kaip abstrahavimo priemonė, padėjo skaitytojui pačiam nujausti tai, kas nepasakyta, pačiam kurti kūrinio realybę už teksto. A.Baranausko kūryboje antikiniai topai randami ir atskirai, ir susiję vienas su kitu. Dažniausiai aptinkami manieringosios iškalbos topai, tokie kaip nuolankumo, kito asmens ar Dievo dalyvavimo, apsidraudimo ir kt., neleido A.Baranauskui galutinai objektyvizuoti "aš", padėjo palaikyti tradicinę poeto iš Dievo sampratą, kalbėti pranašo balsu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Antikiniai topai; Retorinis kalbėjimas; Romantizmas.; Antique topoi; Rhetoric; Romanticism.

ENRelying on the work of Ernst Robert Curtius on the antique topoi system dominating in the literature of the Middle Ages, the article analyzes the topoi in the writings of Antanas Baranauskas. It is believed that in the 19th century the growing needs to socialize and thus compensate the loss of family, to share thoughts with soul mates about the difficult to know world, to record every historically valuable (heroic) fact of one's own life determined the retention of rhetoric. The needs of the Romantic genius to remain historical did not permit for some time the abandonment of rhetorical speech. The mediation of rhetoric permitted the representation of the relationships in the changing world, until forms could be found that conveyed directly the newly understood reality and the "I". The topoi appropriated from rhetorical or traditional poetry helped to organize and systematize everyday life. As a mean of abstraction, the topos helped the reader to sense intuitively what was unsaid, to create a reality beyond the text. Both isolated and interrelated topoi from antiquity are found in his writings of Baranauskas. The most frequent topoi of fanciful eloquence, such as meekness, participation of a third person or God, insurance and others did not allow Baranauskas to finally make the "I" an object and helped him to support the traditional conception of the poet - God's messenger, to speak with the voice of a prophet. [From the publication]

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15517
Updated:
2018-12-17 11:11:57
Metrics:
Views: 26    Downloads: 8
Export: