Ganytojiški laiškai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lenkų kalba / Polish
  • Rusų kalba / Russian
Title:
Ganytojiški laiškai
Alternative Title:
Pastoral letters
Editors:
Publication Data:
Vilnius : Žara, 2000
Pages:
213 p.
Series:
Historiae Lituaniae fontes minores / Lietuvos istorijos institutas; 2
Notes:
Bibliografija išnašose.
Contents:
Įvadas — Trumpiniai — Ganytojiški laiškai.
Keywords:
LT
Rusijos Imperija; Katalikų bažnyčia; Katalikų dvasininkai; Motiejus Valančius; Baudžiavos panaikinimas; Sukilimai; Parapijos; Blaivybės sąjūdis; Literatūrinis palikimas
EN
Russian Empire; Catholic church; Catholic clergy; Motiejus Valancius; Abolition of private ownership (of serfdom); Revolts; Parishes; Soberness movement; Literary heritage
Summary / Abstract:

LT„Historiae Lituaniae Fontes Minores" serijos II sąsiuvinis, kuriame sklebiami 36 vyskupo M. Valančiaus 1850-1875 m. ganytojiški laiškai Žemaičių vyskupijos katalikams, siekiant juos apsaugoti nuo burtų, plėšikavimų, tikėjimo įvairiais politiniais gandais, nurodant kaip laikytis per baudžiavos panaikinimą bei valstiečių reformą, 1863 m. sukilimą. Dauguma laiškų skirta blaivybės sąjūdžio reikalams. Pateikiamos laiškų originalų arba anuometinių nuorašų faksimilės bei greta transponuotas tekstas dabartine rašyba bei bendrine kalba. Be to lenkiški ir rusiški ganytojiški laiškai išversti {lietuvių kalbą. Leidinys skiriamas istorikams, filologams ir visiems, kurie domisi vyskupo M. Valančiaus biografija. [Anotacija knygoje]

ENThe writings of a series 'Historiae Lituaniae Fontes Minores' II include 36 pastoral letters of Bishop Motiejus Valančius written in 1850-1875 to catholics of Samogitian diocese in aspiration to protect them from witchcraft, robberies, trust in different political rumours and wishing to point out how to behave during the time of serfdom abolition, the peasant reform and uprising of 1863. Most letters are devoted to soberness movement matters. The writings present the original letters or facsimile copies of that time also transposing the text into the present orthography and common language. Besides, the pastoral letters written in Polish and Russian are translated into Lithuanian. The publication is intended for historians, philologist and all others who show interest in the biography of Bishop Motiejus Valančius. [From the publication]

ISBN:
9986340586
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/72017
Updated:
2020-04-16 14:43:28
Metrics:
Views: 18
Export: