Pavojaus aidai iš Talino: Lietuvos kariuomenės vadovybės reakcija į 1924 m. gruodžio 1 d. komunistų sukilimą Taline

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pavojaus aidai iš Talino: Lietuvos kariuomenės vadovybės reakcija į 1924 m. gruodžio 1 d. komunistų sukilimą Taline
Alternative Title:
Echoes of danger from Tallinnn: the reaction of the Lithuanian Armed Forces Command to the Communist uprising in Tallinn on 1st of December in 1924
In the Journal:
Lietuvos istorijos studijos [LIS] [Studies of Lithuania's History]. 2020, t. 45, p. 79-84
Keywords:
LT
20 amžius; Kariuomenė / Army.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama Lietuvos kariuomenės vadovybės reakcija į komunistų sukilimą Taline 1924 m. gruodžio 1 d. Lietuvos kariuomenės vadovybę žinios apie komunistų sukilimą Estijos sostinėje pasiekė per diplomatinius kanalus, Lietuvoje leidžiamus laikraščius ir politinę policiją jau pirmosiomis dienomis po pučo. Įvykius Estijoje Lietuvos kariuomenės vadovybė suprato kaip komunistų sukilimo pavojaus signalą Lietuvai ir, remdamasi įvykių Taline patirtimi, parengė karinius galimo komunistų sukilimo malšinimo planus. Pagal šiuos planus kariuomenės daliniai ir Lietuvos šaulių sąjungos būriai turėjo apsaugoti svarbiausius valstybės objektus (geležinkelio linijas, plentus, tiltus, stotis, valstybės institucijas, bankus, kalėjimus, pašto, telefono ir telegrafo stotis), užtikrinti jų funkcionavimą galimo komunistų sukilimo metu ir pasirengti malšinti komunistų sukilimą bet kurioje Lietuvos vietoje. Visa Lietuvos teritorija pagal karo apygardų ribas buvo suskirstyta į apsaugos sritis, paskirti tų sričių vadai, kiekvienoje srityje nustatyti svarbiausieji valstybės objektai, paskirti kariuomenės daliniai ir šaulių būriai jiems saugoti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kariuomenė; Kariniai planai; Komunistų sukilimas; Politinė policija; 1924 m. gruodžio 1 d. pučas Taline; Apsauga; Šauliai; Military forces; Communists; Uprising; Revolt in Tallinn 1924; Military planning and plans; Lithuanian Riflemen's Union; Secret police.

ENThe article analyzes the reaction of the Lithuanian Armed Forces Command to the Communist putsch in Tallinn in 1924. News to the Lithuanian Armed Forces command about the communist uprising in Tallinn was reached through diplomatic channels, newspapers published in Lithuania and the Political Police. Following the events in Estonia, the Lithuanian Armed Forces Command realized the danger of a communist uprising in Lithuania and developed military plans to suppress a possible communist uprising. According to these plans, units of the Armed Forces and Lithuanian Riflemen’s Union had to protect the most important state objects (railway lines, highways, bridges, stations, state institutions, banks, prisons, postal, telephone and telegraph stations), ensure their functioning during the Communist uprising anywhere in Lithuania and we ready to fight Communist uprising. The entire territory of Lithuania, according to the borders of the Military Garissons, was divided into security areas, and arial commanders were appointed, in each area the most important objects of the state were identified and divisions of troops and rifles were assigned to protect them. [From the publication]

DOI:
10.15388/LIS.2020.45.7
ISSN:
1392-0448; 1648-9101
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88007
Updated:
2020-10-03 23:20:37
Metrics:
Views: 47    Downloads: 17
Export: