Karo padėties režimas Lietuvos Respublikoje 1919-1940 m. : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Karo padėties režimas Lietuvos Respublikoje 1919-1940 m: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2009.
Pages:
323 p
Notes:
Disertacija rengta 2005-2009 metais Vytauto Didžiojo universitete. Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2009. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Regime of martial law in Republic of Lithuania in 1919-1940 Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2009 31 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje, remiantis archyviniais ir publikuotais šaltiniais, moksline literatūra siekta atskleisti karo padėties režimo Lietuvos Respublikoje 1919 – 1940 m. raidą, išanalizuoti bei įvertinti šio reiškinio svarbiausius politinius, institucinius, socialinius aspektus, jų sąveikas. Darbe yra pristatomos Pirmojoje Lietuvos Respublikoje egzistavusios nepaprastosios (ypatingosios) padėties rūšys, jų teisinis reglamentavimas, išimtinio režimo teritorinių ribų kaita ir administravimo struktūra; analizuojamos politinių sprendimų, susijusių su karo padėtimi atsiradimo aplinkybės bei pobūdis, karo padėties režimo administravimo principai ir problemos. Taip pat yra nagrinėjama nuolatinio ypatingojo režimo įtaka valstybės ginkluotosioms pajėgoms (reguliariajai kariuomenei, Šaulių sąjungai, pasienio apsaugos struktūroms), jų darbo organizavimui ir aprūpinimui; analizuojamas karinės administracijos bendradarbiavimas su slaptosiomis valstybės tarnybomis, policija, funkcijos kontroliuojant visuomeninį gyvenimą, įgyvendinant spaudos cenzūros priemones; apibūdinama nuolatinės karo padėties įtaka Lietuvos Respublikos teisinei sistemai, teisingumo įgyvendinimo praktikai; apžvelgiamos administracinių sankcijų skyrimo praktika, karinių teismų rūšys ir veiklos bruožai; nusakoma ypatingojo režimo įtaka kasdieniam žmonių gyvenimui, iliustruojami ilgalaikės karo padėties padariniai valstybei bei visuomenei.

ENOb the basis of archival and published sources, and scientific literature, the thesis aimed to disclose the development of the regime of martial law in the Republic of Lithuania 1919 - 1940 as well as to analyze and assess the main political, institutional, and social aspects of this phenomenon, and their interactions. The work reveals states of emergency that existed in the First Republic of Lithuania: types, legal framework, and change and administration structure of territorial boundaries of exceptional regimen; it analyses the circumstances and the nature of political decisions taken in relation to the martial law, and principles and problems of martial law. In addition, it analyses the influence of permanent emergency state on national military forces (the regular army, the Riffles Union, and Border Guard Services): organising their work and provisioning, military administration’s cooperation with the services of the state and police, social life control functions, and the implementation of press censorship; characterizes the influence of permanent emergency state on legal system of Lithuania and practice of implementing justice; overviews practice of allocating administrative sanctions, types and performance features of military courts; describes the influence of emergency state on every day life of people; and illustrates long-term consequences of martial law on a state and the public.

ISBN:
9789955125112
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21050
Updated:
2014-02-07 21:03:03
Metrics:
Views: 12
Export: