Smurtiniai bajorų nusikaltimai ir bausmės XVIII amžiaus Vilniaus paviete

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Smurtiniai bajorų nusikaltimai ir bausmės XVIII amžiaus Vilniaus paviete
Alternative Title:
Violent crimes and punishments of nobility in the 18th century Vilnius County
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016.
Pages:
381 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Lietuvos Statuto ir kitų to meto teisės aktų nuostatai apie bajorų nusikaltimus ir bausmes — Smurtiniai bajorų nusikaltimai — Nusikaltimai asmens gyvybei, sveikatai ir laisvei: Nužudymai, sumušimai, smurtiniai vaidai tarp bajorų; Nelegalūs įkalinimai; Seksualinė prievarta bajorų bylose — Nusikaltimai asmens gyvybei, sveikatai ir nuosavybei: Valdų antpuoliai; Namų užpuolimai miesto erdvėje; Plėšimo problematika bajorų nusikalstamumo kontekste — Bendros nusikaltimų tendencijos — Bausmių bajorams sistema — Banicijos ir infamijos bausmės – teorija bei praktika: Gleitai – bausmes panaikinantys raštai — Vilniaus pilies bokšto kalėjimas – bajorų bausmės atlikimo vieta — Mirties bausmė bajorų teisinėje sistemoje — Išvados — Šaltiniai ir literatūra — Summary — Streszczenie — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje nagrinėjami smurtiniai bajorų nusikaltimai ir bausmės XVIII a. Vilniaus paviete. Darbe atskleidžiamos Lietuvos Statuto nuostatos, teisės normų įgyvendinimo problematika nagrinėjamuoju laikotarpiu, nusikaltimų struktūra: statistika, „teisingumo atkūrimo“ jėga motyvai, priežastys, erdvė, socialinė aukų ir nusikaltėlių sudėtis, smurto laipsnis, bausmių teorija ir praktika. Per bajorų, kaip valdančiojo luomo, nusikalstamumo tyrimą siekiama pažvelgti į to meto visuomenę, tiriami jos konfliktai ir jų sprendimų būdai, bajorų tarpusavio santykiai su kitais visuomenės sluoksniais. Pagrindinis darbo šaltinis - Vilniaus pavieto pilies ir žemės teismų knygos.

ENThe monograph deals with violent crimes and punishments of noblemen in the XVIIIth century in Vilnius powiat. The work reveals provisions of the Statute of Lithuania, problems of law enforcement during the period under consideration, the structure of crimes: statistics, motives of "restoration of justice" by force, reasons, space, social composition of victims and criminals, degree of violence, penal theory and practice. Through the study of crime of nobility as a ruling estate, it aims to look at society of the time, examine its conflicts and resolution measures, relations between nobles and other layers of society. The main source of the work is court books of Vilnius powiat's castle and land.

ISBN:
9786094710858
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/65606
Updated:
2022-01-15 16:04:58
Metrics:
Views: 39
Export: