Bendrosios sintaksės pagrindai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendrosios sintaksės pagrindai
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas ; 2009.
Pages:
182 p
Series:
Bibliotheca Salensis; t. 4
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Pratarmė — 1. Sintaksinės struktūros proncipai. Du konkurenciniai modeliai. Frazinė ir priklausomybių sintaksė. Sintaksinė hierarchija ir linijinė seka. Trūkumai ir privalumai. Mišrūs modeliai. Anapus sandų struktūros ir priklausomybės — 2. Pradai ir priedai. Asimetrijos įvairiuose sintaksės modeliuose. Kriterijai. Probleminiai atvejai — 3. Sintaksinių ryšių tipai. Komplementavimas ir modifikavimas. Komplementavimo ir modifikavimo ribos. Smulkesni tipai: specifikavimas. Gramatinės funkcijos sintaksinių ryšių požiūriu — 4. Morfosintaksiniai ryšiai. Morfosintaksiniai ir sintaksiniai ryšiai. Derinimas. Linksnio valdymas. Prado ir priedo žymėjimas. Morfosintaksinė priklausomybė ir kitos priklausomybės formos. Ar egzistuoja morfosintaksinė priklausomybė? Derinimo ir valdymo funkcijos — 5. Sintaksiniairyšiai ir gramatinės funkcijos. Gramatinės funkcijos skirtinguose sintaksės modeliuose. Prototipinis gramatinių funkcijų pobūdis. Vardažodžių hierarchija. Gramatinės funkcijos ir sintaksiniai ryšiai — 6. Junginys ir sakinys. Skiriamieji sakinio bruožai. Sakinys kaip vienas iš junginio tipų. Finitiškumas. Nefinitiniai sakiniai — Bibliografija — Simboliai — Rodyklės.
Keywords:
LT
Sintaksės teorija; Šiuolaikinė sintaksė.
EN
Theory of syntax; Modern syntax.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje „Bendrosios sintaksės pagrindai“ aptariami pagrindiniai sintaksinės analizės komponentai – sintaksiniai ryšiai ir jų tipai (komplementavimas ir modifikavimas), sandų struktūra, morfosintaksiniai ryšiai (derinimas ir linksnio valdymas), sintaksinių ir morfosintaksinių ryšių tarpusavio sąsaja, pradai ir priedai (pagrindiniai ir priklausomieji dėmenys), gramatinių funkcijų vieta sintaksinėje sistemoje, junginys ir sakinys. Aptariamos svarbiausios teorinės prielaidos, sudarančios pagrindinių sintaksinės analizės mokyklų pamatą. Sekant žymiausiais teoretikais knygoje apibrėžiami tam tikri ikiteoriniai sintaksės pagrindai. Pristatydamas pagrindinius diskusinius sintaksės teorijos klausimus monografijos autorius aptaria svarbiausių krypčių – frazinės sintaksės ir priklausomybių sintaksės – ryškiausius skirtumus, analizės galimybes ir instrumentus, trūkumus ir siūlomus sprendimus. Frazinei sintaksei atstovauja populiariausia jos atmaina – generatyvinė gramatika. Aprašomi konkuruojantys požiūriai į elementarius sintaksinės struktūros principus tik iš pirmo žvilgsnio atrodo skirtingi ir nesuderinami; teigiama, jog įvykę generatyvinės gramatikos pokyčiai priartino ją prie priklausomybių gramatikos: generatyvinėje gramatikoje sukūrus naują junginio struktūros modelį įvyko abiejų koncepcijų sintezė. Monografijos autoriaus teigimu, knygoje pateikiamų apibrėžimų ir klasifikacijų pobūdis dažnai yra sutartinis, kadangi kategorijų ribų neryškumas yra pačios kalbos savybė. Svarbiausia, kad sintaksinės analizės įrankiai būtų tiksliai apibrėžti ir preciziški.

ENThe monograpf discusses the main components of syntax analysis: syntactic relations and their types (complementation and modification), constituency, morphosyntactic relations (agreement and case government), interconnection of syntactic and morphosyntactic relations, heads and dependents (head and dependent compenents), place of grammatical functions in the syntax system, compound and sentence. The main theoretical preconditions, which form the basis of the main schools of syntactical analysis, are discussed. Following the most well-known theorists, the book defines certain pre-theoretical basics of syntax. Presenting the main discussion topics of syntax theory, the author of the monograph discusses the most important differences of the most significant directions - phrasal syntax and dependency syntax - as well as possibilities and instruments of analysis, shortcomings and proposed solutions. Phrasal syntax is represented by its most popular variety - generative grammer. Described competing approaces to elementary principles of syntactic structure seem different and incompatible only at first glance; it is stated that changes in generative grammar have brpught it closer to dependency grammar: in generative grammar, after creation of a new structure model of compound, the synthesis of both concepts took place. As stated by the author of the monograph, the nature of the definitions and classifications presented in the book is often agreed, since unclear boundaries of categories is the property of language itself. The key is that the tools of syntactic analysis are accurately defined and precise.

ISBN:
9786099512600
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51174
Updated:
2020-05-22 20:35:01
Metrics:
Views: 131    Downloads: 8
Export: