Specialybės kalba: sakinys ir tekstas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Specialybės kalba: sakinys ir tekstas
Editors:
Akelaitis, Gintautas, parengė [edt]
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010.
Pages:
190 p
Notes:
Bibliografija prie straipsnių.
Contents:
Pratarmė — Atributinės konstrukcijos administracinės kalbos sakiniuose / G. Akelaitis — Pastraipų kūrimas indukcijos ir dedukcijos aspektu / Z. Babickienė — Teksto muzikalumas: nuo įvaizdžio iki formos / R. Brūzgienė — Teologinių raštų vietininkas / I. E. Čekmonienė — Sudėjimo konjunkcija mokslinio ir publicistinio stiliaus tekstuose / V. Česnulienė — Proginės Vaižganto kalbos / I. Čiužauskaitė — Einsatz von authentischen Online-Texten und audiovisuellen Materialien im fachbezogenen DaF-Unterricht / L. Dantienė, N. Slaminskienė — Argument forming schemes in doctoral programme applicants' essays / I. Darginavičienė, L. Tamošiūnienė — Kalba ir protavimas / V. Jakimenko — On some prominent lexical and syntactic features of modern legal English / V. Janulevičienė, S. Rackevičienė — Teatrologų rašytinės kalbos ypatumai / L. Kalėdienė — Case study: online writing in ESP / G. Kavaliauskienė, L. Anusienė — Dalykinės kalbos vertinimas J. Jablonskio recenzijose / R. Koženiauskienė — Sintaksiniai vienetai ir specialybės kalba / V. Labutis — Using authentic materials in ESP / A. Liuolienė, R. Metiūnienė — Teisės kalba: pataisyta ir taisytina / L. Pečkuvienė — The problem of cohesion and coherence in ESP texts summary writing / L. Pogožilskaja, O. Ušinskienė — Polysémie dans les textes juridiques / V. Samedy — The impact of digital environment on foreign language acquisition through reading texts / V. Vaičiūnienė — Daiktavardžio kaina vartojimas reklamos tekstuose / B. Vaitkevičiūtė, K. Župerka — Sakinio ribos dialoguose: siejimas / nutraukimas / D. Valentienė — Bendrieji viešosios kalbos reikalavimai antikoje ir šiandien / R. Valienė — Žodis kaip žaibo blyksnis: iš antikinės retorikos / A. Veličkienė — Administraciniai terminai ir dokumentų tekstai / B. Vonsavičius —Rinkodaros terminų vartosenos problemos / A. Žemienė.
Summary / Abstract:

LTŠis tęstinis mokslinių straipsnių rinkinys "Specialybės kalba" skirtas sakinio ir teksto problemoms. Jo straipsniai yra kelių rūšių. Vieni teoriniai - apie sintaksinius vienetus, koheziją ir koherenciją ir kt. Kiti - praktinio pobūdžio, juose nagrinėjami sintaksinių konstrukcijų, taip pat atskirų tekstų (pavyzdžiui, reklamos tekstų, viešųjų kalbų) dalykai. Rinkinyje yra tokių straipsnių, kuriuose kalbama ir apie terminų vartojimą, bet tai siejama su vartojimo tekstiškumu. Žinoma, visur pabrėžiamas analizuojamų kalbos reiškinių sąlytis su aukštosiose mokyklose dėstoma specialybės kalba. Dar viena dalis straipsnių yra skirta specialybės kalbos didaktikai. Šalia dominuojančių straipsnių apie lietuvių specialybės (specialybių) kalbą yra tokių straipsnių, kuriuose nagrinėjami ir užsienio profesinių kalbų klausimai. Tai nėra prieštaravimas, kad į vieną rinkinį pateko lyg ir kitos srities straipsniai. Užsienio profesinių kalbų tyrėjai pateikia įdomių tiek teorinių, tiek didaktinių samprotavimų, kuriais galės pasinaudoti ir lietuvių specialybės (specialybių) kalbos dėstytojai. Dėl to straipsnių rinkinys turi integracinių, tiesa, vieno dalyko (specialybės kalbos) analizės bruožų. [Iš Pratarmės]

ISBN:
9789955192015
Parts:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/57051
Updated:
2022-03-01 22:23:32
Metrics:
Views: 29
Export: