Savanoriškos veiklos skatinimas ir valdymas sporto organizacijoje: savanorių požiūrio vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Savanoriškos veiklos skatinimas ir valdymas sporto organizacijoje: savanorių požiūrio vertinimas
Alternative Title:
Promotion and management of volunteering in a sports organization: evaluation of volunteers’ approach
In the Journal:
Keywords:
LT
Savanoriška veikla; Savanorystė; Sporto organizacija.
EN
Sports organization; Volunteering.
Summary / Abstract:

LTPlėtojant savanorišką veiklą sporto sektoriuje yra susiduriama su tam tikromis problemomis ir barjerais. Savanorių valdymas yra labai plati sąvoka, apimanti ne tik savanorių pritraukimą, verbavimą, atranką, valdymą ir vadovavimą, bet ir išlaikymą bei skatinimą. Sporto organizacijų vadovai turi būti itin lankstūs ir gebėti prisiderinti prie savanorių poreikių, siekiant suderinti bendrus savanorio ir organizacijos tikslus. Iki šiol daugiausia tyrimų yra atlikta analizuojant savanorišką veiklą individualioje perspektyvoje, daugiausiai dėmesio skiriant savanorių motyvacijai ir pasitenkinimui atliekant savanoriškas veiklas. Trūksta tyrimų savanoriškos veiklos skatinimo tema, nors savanoriškos veiklos skatinimo ir valdymo mechanizmai sporto organizacijose gali sukurti didžiausią pridėtinę vertę efektyvinant savanorišką veiklą tose organizacijose, nes savanoriškos veiklos fenomenas Lietuvoje neturi gilių ir susiformavusių tradicijų, tačiau kasmet įgauna vis didesnį mastą. Lietuvos mokslininkai atlieka tyrimus savanoriškos veiklos srityje, paliesdami valdymo modelius, žinių valdymo strategijas, savanoriškos veiklos poveikį ir naudą bei pasitenkinimą tokia veikla. Tyrimo tikslas: įvertinti savanorių požiūrį į savanoriškos veiklos skatinimo ir valdymo aspektus organizacijoje. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros šaltinių analizė; anketinė apklausa; statistinė analizė. Tyrimo dalyviais buvo Sporto savanorių sąjungos (SSS) nariai – sporto savanoriai, kurie užima žemiausią poziciją organizacijos veikloje ir neturi aiškiai apibrėžtų pareigų. Tai dažniausiai savanoriai, aptarnaujantys įvairius sporto renginius. Iš viso dalyvavo 48 Sporto sąjungos savanoriai.Tyrimo metu nustatyta, kad iš skatinimo aspektų organizacijoje dominuoja savanorių įgalinimas (galėjimas kontroliuoti vykstančius procesus, laisvė atlikti paskirtas užduotis bei savanoriškos patirties sklaida), atsižvelgiant į savanorių amžių, socialinį statusą. Lytis savanorių skatinimui įtakos neturi. Svarbus skatinimo aspektas tai pat yra ir bendraminčių bei aplinkinių skatinimas dalyvauti savanoriškoje veikloje (svarbus tiek lyties, tiek užimamo statuso aspektu). Savanorių valdyme akcentuojamas savanorių gebėjimas gerai atlikti jiems paskirtas veiklas, tam tikrų veiklos procesų kontrolė ir pasitenkinimas atliekamu darbu. Galintys kontroliuoti procesus jaučiasi vyresni savanoriai (vyrai), iš kurių daugiausia yra dirbančių arba studentų.Taip pat jie mano, kad prie valdymo procesų, vykstančių organizacijoje, prisideda labai daug. Savanoriai pageidautų, kad organizacijoje būtų įdiegta aiški savanorių valdymo metodika, ja būtų remiamasi, o tai skatintų savanorius daug efektyviau vykdyti savo veiklas. [Iš leidinio]

ENUp to now, most research on volunteering has been conducted from an individual perspective, focusing on volunteers' motivation and satisfaction with volunteering. There is a lack of research on the promotion of volunteering, although the mechanisms for the promotion and management of volunteering in sport organizations can bring the greatest added value to the effectiveness of volunteering in those organizations. The study aims to evaluate the attitude of volunteers towards the aspects of promoting and managing volunteering in an organization. The research methods include the analysis of scientific literature; a questionnaire; and the statistical analysis. The participants in the study were members of the Union of Sports Volunteers (SSS), usually volunteers for a variety of sporting events. A total of 48 Sports Union volunteers participated. The study has found that, from the point of view of promotion, volunteer empowerment (ability to control ongoing processes, freedom to accomplish assigned tasks, and dissemination of volunteering experience) dominated the organization depending on the age and social status of the volunteers. Gender does not influence volunteer promotion. An important aspect of the promotion is the encouragement of like-minded people and those around them to engage in volunteering (both in terms of gender and status). Volunteers’ management emphasizes their ability to perform the activities assigned to them well; the control of certain operational processes, and the satisfaction with the work they do. Older male volunteers, most of whom are employees or students, are in a position to control the processes, and they feel that they contribute a great deal to the management processes taking place in the organization. Volunteers would like to see a clear methodology for volunteer management in the organization, which would encourage them to carry out their activities more effectively. [From the publication]

ISSN:
1822-1068; 2335-8904
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85114
Updated:
2020-10-13 18:54:27
Metrics:
Views: 32    Downloads: 9
Export: