Savanorystės fenomeno sporto sektoriuje ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Savanorystės fenomeno sporto sektoriuje ypatumai
Alternative Title:
Psychological aspects of the volunteering phenomenon in the sport sector
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2008, Nr. 1 (51), p. 17-24
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Savanoriškos veiklos organizavimas; Savanoriškos veiklos valdymas; Savanorystė sporte; Savanorystės fenomenas; Sporto savanoris; Sport volunteer; Volunteer's management; Volunteering in the sports; Volunteering phenomenon; Volunteering phenomenon' volunteering in the sport; Volunteering psychology; Volunteers management.
Keywords:
LT
Kūno kultūra ir sportas / Physical training and sports; Fizinis ugdymas / Physical education.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje savanorystė sporto sektoriuje dar vis plėtojasi, todėl susiduriama su tokia situacija, kad pritraukti savanorius yra viena problema, o išlaikyti įsitraukusiuosius į veiklą – kita. Savanorių išlaikymo, jų nuolatinio domėjimosi darbu be atlygio procesas mūsų šalyje sudėtingas, nes nėra atsakingą savanorių darbą apimančios sistemos. Straipsnyje siekiama atskleisti savanorystės fenomeno sporto sektoriuje ypatumus atsakant į klausimą: kaip organizuoti tinkamą savanorių atranką ir jų išlaikymą? Darbo tikslas – atskleisti savanorystės fenomeno sporto sektoriuje ypatumus. Ištirta 50 Sporto savanorių sąjungos narių, kurių amžius nuo 18 iki 50 metų. Tyrimo medžiaga analizuota taikant matematinės statistikos metodus: gautų rezultatų skirtumo patikimumas buvo skaičiuojamas pagal Chi kvadrato (χ²) kriterijų. Nustatyti savanorių veiklos ypatumai: pagrindinė priežastis (motyvas), paskatinusi tapti sporto savanoriu, buvo noras pabandyti užsiimti kokia nors veikla sporto sektoriuje.Reikšmingai daugiau vyresnių savanorių nurodė norą susitikti su kitais savanoriška veikla užsiimančiais žmonėmis ir tęsti įsitraukimą į sportą po sportinės karjeros pabaigos arba dėl savanorių poreikio patys pasisiūlė padėti. Asmeninės motyvacijos tapti sporto savanoriais rezultatai statistiškai patikimai skiriasi lyties aspektu: reikšmingai daugiau moteriškos lyties savanorių mano, kad tai proga įgauti naujų įgūdžių, reikšmingai daugiau savanorių vyrų, kuriems daug svarbiau asmeninių interesų skatinimas (p <0,05). Daugiausia savanorių savo veiklą atlieka krepšinio rungtynėse ir šis pasirinkimas statistiškai reikšmingai skiriasi savanoriavimo patirties aspektu. Reikšmingai daugiau vyresnių savanorių teisėjauja sporto rungtynėse/varžybose arba joms vadovauja. Reikšmingai daugiau jaunesnių savanorių teikia praktinę pagalbą negu atlieka kitus darbus (p <0,05). [Iš leidinio]

ENProblem (exploratory) issue: how to organize a proper selection and retention of the volunteers according to the management psychological peculiarities. Aim of the research was to reveal management psychological aspects of the volunteering phenomenon in the sport sector. Research tasks: To set and evaluate volunteers’ activity management peculiarities according to the age, gender, work and volunteering experience aspects. To set and analyze volunteers’ activity psychological peculiarities according to the age, gender, work and volunteering experience aspects. Conclusions. Volunteers’ activity management peculiarities showed that. Most of all volunteers provide their support in the basketball competitions. Selection of the basketball competitions statistically significantly differs from the other sport disciplines in respect to the experience of volunteering (up to 6 months and over 6 months) (p <0.05). Volunteering activity performance by age, gender, occupation doesn’t have any significant impact in the particular fields. In organizing volunteering activities and its performance the biggest attention was given to the practical assistance provision. Performance of the corresponding volunteers’ activity statistically differs according to the age aspect: much more senior volunteers are coaching in the sport competitions and much more young volunteers provide practical assistance rather than do other jobs (p <0.05).The difference of the results of the volunteering activities according to the statistics of the gender, occupation, volunteering experience aspects is relatively insignificant. The main reason to become a sport volunteer was a wish to try that activity in the sport sector: referring to the particular cause it differed according to the age: senior were ready to meet other volunteers and continue an involvement into sport after the end of the sports carrier or assisted for a help for the volunteering activities. Younger volunteers emphasized more possibilities to get new skills and wish to try (p <0.05). The difference according to the gender, occupation, and volunteering skills is statistically significant. The main problems related to the volunteering activities organization are the lack of volunteering people and their lack of time after the working hours. Problems are defined concerning to the age aspect: younger remark obstacles of the lack of volunteers, time lack and unfashionable tendencies and older people are unsatisfied about the wasted efforts of the unorganized activities (p <0.05). In the aspects of the gender, occupation, volunteering experience difference of the results statistically is not significant. [...]. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Savanoriškos veiklos skatinimas ir valdymas sporto organizacijoje: savanorių požiūrio vertinimas / Andrius Brusokas, Rimantas Mikalauskas. Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose. 2019, nr. 15, p. 72-84.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35211
Updated:
2022-11-07 15:43:56
Metrics:
Views: 19
Export: