Vokiečių kalbos dūrinių daryba XV-XVIII a. rankraštiniuose dvikalbiuose baltų kalbų žodynuose disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vokiečių kalbos dūrinių daryba XV-XVIII a. rankraštiniuose dvikalbiuose baltų kalbų žodynuose: disertacija
Alternative Title:
The Word-formation of German compounds in hand-written bilingual Baltic dictionaries from 15th to 18th centuries
Publication Data:
Vilnius, 2014.
Pages:
1 pdf (138 p.)
Notes:
Disertacija rengta 2009-2013 metais Vilniaus universitete. Daktaro disertacija (humanitariniai mokslai) - 2014. Bibliografija.
Keywords:
LT
18 amžius; 17 amžius; 15 amžius; Baltų kalbos / Baltic languages; Prūsų kalba / Prussian language; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTŠios disertacijos tyrimo objektas yra baltų kalbų rankraštinių dvikalbių žodynų vokiškosios dalies sudurtinių daiktavardžių daryba. Medžiaga rinkta iš įvairių amžių šaltinių: paties pirmojo vokiečių-prūsų kalbų Elbingo žodynėlio XV a. nuorašo, J. Langijaus XVII a. latvių-vokiečių kalbų ir XVIII a. J. Brodovskio vokiečių-lietuvių kalbų žodynų. Tyrimo medžiagą sudaro vokiečių kalbos daiktavardžių dūriniai, surinkti iš minėtų baltų kalbų žodynų. Tyrimo duomenys pateikiami šia tvarka: pirmiausia aptariama sudurtinių žodžių rašyba, po to detaliai aprašomi dūrinių modeliai pagal jų pirmojo dėmens kalbos dalį, apžvelgiamas jų jungimo pobūdis. Galiausiai analizuojami sudurtiniai žodžiai pagal jų dėmenų semantinį-sintaksinį ryšį, išskiriant determinatyvinius, posesyvinius, kopuliatyvinius ir valdomuosius dūrinius, ir aprašoma pastarųjų kompozitų dėmenų darybinė struktūra. Kiekvienos tyrimo dalies pabaigoje apžvelgiami žodžiai su unikaliomis morfemomis, konfiksais bei afiksoidais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Daiktavardžių dūriniai; Jungiamieji elementai; Determinatyviniai dūriniai; Posesyviniai dūriniai; Kopuliatyviniai dūriniai; Valdomieji dūriniai; Nominal compounds; Linking element; Determinative compounds; Possessive compounds; Copulative compounds; Deverbal compounds.

ENThis dissertation analyzes the compounding of German nouns in the hand-written bilingual Baltic dictionaries. The research begins with the oldest manuscript of the German - Prussian Vocabulary of Elbing, dated with the 15th Century. The second research source is the Latvian- German Dictionary by J. Langius from the 17th Century. The third manuscript is the German - Lithuanian dictionary by J. Brodowski from the 18th Century. The research material comes from the above-mentioned Baltic dictionaries. The results are presented as follows: first the orthography of nominal compounds is discussed, after that the types of German nouns based on their left-hand members containing a linking element are described in detail. Finally, the paper analyses classification (group) of compounds according to the semantic and syntactic interpretation of their constituents: determinative, possessive, copulative and deverbal. Further, an internal structure of nouns is described. At the end of each research chapter there is an overview of the words with unique morphemes, konfixes and affixoids. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/70613
Updated:
2022-01-26 15:52:18
Metrics:
Views: 44    Downloads: 7
Export: